Tutkimustiedolla uskontolukutaidottomuutta vastaan

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa uudessa Argumenta -hankkeessa kohennetaan ymmärrystä erilaisista uskonnoista ja katsomuksista sekä kykyä keskustella niiden merkityksestä nyky-yhteiskunnassa.

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -hankkeen työryhmä lähtee liikkeelle ajatuksesta, että Suomessa tarvitaan kasvavassa määrin uskontolukutaitoa eli tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa.

− Oleellista uskontolukutaidon kannalta on riittävä määrä tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Lisäksi tulee olla halukkuutta toimia ja argumentoida tiedon, ei olettamusten tai huhupuheiden pohjalta. Myös tiedon helppo saatavuus on tärkeää, hankkeen tutkijat, uskontotieteilijät Johanna Konttori ja Tuula Sakaranaho toteavat.

Uskonnoista tarvitaan asiapohjaista kriittistä keskustelua huhujen ja oletusten sijaan

Konttorin ja Sakaranahon mielestä uskontolukutaidottomuuteen törmää niin poliittisissa kannanotoissa, viranomaistyössä kuin kahvipöytäkeskusteluissakin.

− Ihmisen ja hänen toimintansa tarkasteleminen vain hänen oletetun uskontonsa kautta, eli uskonnollistaminen on tyypillinen esimerkki uskontolukutaidottomuudesta. Lisäksi ilmiöön liittyy usein myös uskonnon merkityksen vähättely tai poissulkeminen, eli uskontosokeus.

− Moniarvoisessa yhteiskunnassa tarvitaan herkkyyttä ymmärtää erilaisia perinteitä, arvoja ja uskomuksia, sekä kykyä keskustella niistä asiapohjalta, kriittisestikin. Uskontolukutaidottomuus näkyy erityisesti muun muassa sosiaalisen median eri alustoilla, ajoittain räikeästi. Joskin täytyy muistaa, että somessa myös provosoidaan tarkoituksella, tutkijat pohtivat.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä monitieteistä yhteistyötä uskonnontutkimuksen saralla eri oppialojen välillä.

Ensimmäinen tutkijatapaaminen hankkeen puitteissa järjestetään Helsingissä 16.–17.4. Tuolloin vieraaksi saapuu yksi uskontolukutaidon keskeisistä tutkijoista, professori Adam Dinham Isosta-Britanniasta. Tapaamisen teemana on lukutaito-termi ja sen monet käyttöyhteydet. Jälkimmäisenä päivänä pidetään myös kaikille avoin keskustelutilaisuus Tiedekulman Think Loungessa klo 13–15. Lisätietoa hankkeen tapahtumista löytyy katsomukset.fi-portaalista.

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -Argumenta-hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen johtajana toimii uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho.

Seuraa hanketta osoitteessa katsomukset.fi/argumenta

Twitter @ArgumentaU

Facebook @ArgumentaUskontolukutaito