Myötätunnon käsitteen merkityksiä keskiajalla tutkiva hanke purkaa sukupuoliroolien stereotypioita

Kirkkohistoriaa ja sukupuolentutkimusta yhdistävässä hankkeessa tunteiden sukupuolittuneisuutta käsitellään muun muassa tutkimalla ja draamallistamalla satoja vuosia vanhoja kirjoituksia.

Yliopistotutkija Päivi Salmesvuoren hankkeessa tutkitaan myötätunnon käsitteen merkityksiä keskiajalla. Erityisenä painopisteenä on saada selville, mikä on sukupuolen merkitys myötätunnon ilmaisemisen kehittymisessä.

− Myötätunto, compassio, liitetään usein "naismaiseen" tapaan tuntea ja osittain sen vuoksi se on jäänyt keskiajan tutkimuksessa marginaaliin. Tutkimukseni tavoitteena on eritellä myötätunnon merkitystä keskiajan käytännöissä ja osoittaa sen merkitys ihmiskuntaa yhdistävänä, rauhaa rakentavana voimana sekä yhtenä tulkinnan avaimena keskiajan kulttuuriin, Salmesvuori kertoo.

Teologian tekeminen keskiajalla on yhdistetty perinteisesti miehiin

Salmesvuoren hanke osoittaa, että myös naisilla on ollut historian saatossa merkittävä roolin teologian tekemisessä sekä teoriassa että käytännön tasolla.

Meditationes vitae Christi -teos oli bestseller keskiajalla ja sen ytimessä on nimenomaan myötätunto, compassio. Osa hankkeestani keskittyy teoksen varhaisen ja myöhemmän version vertailuun. Ensin mainitun laati italialainen nunna ja jälkimmäisen fransiskaaniveli. On jännittävää nähdä, millaisia painotuseroja näistä teoksista löytyy ja mitä painotuseroista voisi päätellä teologian tekemisen näkökulmasta, Salmesvuori toteaa.

Entä miten keskiaikaisista lähteistä tehdyt tutkimuslöydökset heijastuvat nykypäivään?

− Sukupuolittuneet käytänteet, roolit ja jopa tunteiden sukupuolittuneisuus ovat muodostuneet pitkien aikojen kuluessa. Kristinuskon vaikutus ja jäljet ovat edelleen nähtävissä nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa. Stereotypioiden tunnistaminen ja niiden historiallisten jälkien purkaminen antavat välineitä nykyajan erilaisten yhteisöjen ja identiteettien hedelmälliseen yhteiskuntaa rikastuttavaan vuorovaikutukseen, Salmesvuori arvioi.

Esimerkkinä tutkija käyttää välittämisen ja hoivan sukupuolittuneisuutta: tyypillisesti hoiva-ammatit nähdään naisille sopivina.

Tarjolla monitieteisiä draamatyöpajoja opiskelijoille

Tutkittua tietoa myötätunnon käsitteen merkityksestä keskiajalla sovelletaan hankkeessa yliopisto-opiskelijoille suunnatuissa monitieteellisissä draamatyöpajoissa. Työpajoissa perehdytään yhteen keskiajan kirjalliseen lähteeseen, luodaan sen pohjalta ryhmissä käsikirjoitus ja esitetään se toisille ryhmille. Esityksen jälkeen keskustellaan myötätunnon roolista ja oppimiskokemuksesta.

Työskentelyn seurauksena opiskelijoilla on työvälineitä ja kokemusta järjestää vastaavan kaltaisia työpajoja kouluissa erityisesti ilmiöpohjaisilla kursseilla.

− Pyrin toteuttamaan kurssit mahdollisimman tieteidenvälisenä ja pyydän mukaan kollegoja musiikkitieteestä, teatteritieteestä, taidehistoriasta ja esimerkiksi folkloristiikasta. Olen Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen, ja myös akatemia toimii tässä yhteydessä mainiona vertaistuki- ja innovaatioryhmänä, Salmesvuori päättää.

***

Stabat Mater dolorosa – Sukupuoli ja myötätunnon merkitys keskiajalla -hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Nelivuotinen hanke liittyy erityisesti historian, sukupuolentutkimuksen ja kirkkohistorian aloihin.