Katharina Kunter tutkii kristittyjä, joiden toiminta on muovannut nykypäivän Eurooppaa

Silminnäkijöiden löytäminen ja haastatteleminen on parasta tutkimuksen tekemisessä, sanoo nykyajan kirkkohistorian professori.

Mitä tutkit?

Minua kiinnostaa erityisesti se, miten kristinusko on kannustanut ja ajanut eurooppalaisia parantamaan maailmaa. Tähän näkökulmaan kuuluu myös kirkon pimeän puolen kriittinen tarkastelu. Miksi ja milloin tietyt kristityt saivat kerättyä niin paljon toivoa, että kykenivät puolustamaan demokratiaa, vapautta tai ihmisoikeuksia, vaikka elivätkin itse diktatuurissa tai kaikin puolin toivottomissa oloissa? Mikä osuus heidän uskomuksillaan, maailmankatsomuksillaan ja uskonnollaan oli? Mikä menetelmä soveltuu näistä tarinoista kirjoittamiseen ja niiden asettamiseen aikansa poliittiseen asiayhteyteen? Tutkimukseni keskittyy etupäässä 1900- ja 2000-lukuihin.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Monet tutkimuksissani mukana olevat ihmiset kuuluvat uskontonsa takia vähemmistöön. Heidän asemansa ja ajatusmaailmansa tunnetaan huonosti, eivätkä ne ole tulleet osaksi valtavirtaa.

Historiantutkimuksessa nähdään, etteivät toteutuneet tapahtumaketjut ole aina olleet niin normatiivisia ja suoraviivaisia kuin meille on opetettu vaikkapa koulun historiantunneilla: aikanaan on ollut myös muita mahdollisuuksia ja liikkumavaraa. Tästä voivat myös nykypäivän kansalaiset ammentaa rohkaisua: historia ja maailma, jossa elämme, ovat rajattomia ja muokattavissa. Vastuu kuuluu jokaiselle meistä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Lapsena halusin salapoliisiksi, ja tavallaan minusta onkin tullut sellainen: aiheet, joista on saatavilla vähän tietoa, innoittavat minua ja herättävät uteliaisuuteni. Lähden etsimään arkistoista asiakirjoja, joita kukaan ei ole aiemmin nähnyt, ja annan niille merkityksen. Toisinaan löydän kristittyjä, jotka ovat vaikuttaneet Euroopan lähihistoriaan poikkeuksellisin tavoin, eikä kukaan silti tunne heitä. Erityisesti minua ilahduttaa, jos joku tällainen henkilö on edelleen elossa ja pääsen haastattelemaan häntä aikalaissilminnäkijänä. Silloin historia kohtaa nykyhetken ja herää eloon.

Katharina Kunter on nykyajan kirkkohistorian professori teologisessa tiedekunnassa erityisalueenaan Pohjoismaat ja Eurooppa.

Katso Katharina Kunterin uuden professorin juhlaluento YouTubessa.

 Tutustu muihin uusiin professoreihin.