Hymnien kirjan viisauspsalmeissa Jumalan paljastamaksi väitetty tieto on johdettu tulkitsemalla aikaisempia traditioita

Vanhan testamentin eksegetiikan tuore väitöskirja vahvistaa aiemmassa tutkimuksessa syntynyttä kuvaa kirjureiden ja viisauden opettajien keskeisestä roolista jumalallisen tiedon välittäjinä myöhäisellä toisen temppelin aikakaudella (n. 200 eKr. – 70 jKr.).

Katri Antin on tutkinut sitä, miten jumalallisen tiedon välittämistä (eli divinaatiota) kuvataan seitsemässä Hymnien kirjan viisauspsalmissa, jotka ovat osa Qumranin tekstilöytöjä.

Hymnien kirjan viisauspsalmit sijoittuvat janalle, jonka alkupäässä ovat Vanhan testamentin profeettakirjat, joista monet syntyivät, kun aina uudet kirjurisukupolvet tulkitsivat vanhoja profetioita oman aikansa valossa. Janan toisessa päässä ovat Qumranin eksegeettiset tekstit eli pesherit ja myös Uusi testamentti, joissa vanhat profetiat ja niistä esitetyt tulkinnat on erotettu toisistaan, väittelijä kertoo.

Väitöskirjatyö on osa laajempaa tutkimustrendiä, jonka mukaan juutalainen profetia ei päättynyt tai taantunut hellenistisellä ajalla, vaan jumalallisen tiedon välittämisen tavat olivat muuttuneet Israelin ja Juudan kuningaskuntien ajoista.

Hymnien kirjan viisauspsalmeissa kuvataan jumalallisen tiedon välittämistä osittain samalla tavalla kuin varhaisemmassa profeettakirjallisuudessa: Jumalten kokous kuvataan tiedon lähteeksi tai pyhä henki esitetään jumalallisena välittäjänä. Kuitenkin viisauden opettajien välittämä tieto ei muistuta varhaisempia profetioita, vaan on viisauskirjallisuudelle tyypillistä opetusta: Jumala on säätänyt ikiaikaisen maailmanjärjestyksen, joka näkyy hänen luomistyössään.

Antinin tutkimus osoittaa, että Hymnien kirjan viisauspsalmeissa Jumalan paljastamaksi väitetty tieto on johdettu tulkitsemalla aikaisempia traditioita, jotka koskevat erityisesti luomista. Inspiroituneena tulkintana tunnettu ilmiö on tuttu myöhäiseltä toisen temppelin aikakaudelta (n. 200 eKr. – 70 jKr.).

Hymnien kirjan viisauspsalmit osoittavat, että myös muita tekstejä kuin myöhemmin Raamattuun päätyneitä kirjoja tutkittiin ja tulkittiin. Esimerkiksi Ymmärtäväisyyden ohje, joka on osa Qumranin tekstilöytöjä, vaikuttaa huomattavasti viisauspsalmien kirjoittajien käsitykseen Jumalan suunnittelemasta maailmanjärjestyksestä.

Väittelijä pitää mahdollisena, että Hymnien kirjan viisauspsalmien luominen, kopioiminen ja esittäminen olivat keinoja välittää jumalallista tietoa.

– Aikaisempien traditioiden tulkitseminen vaati huomattavaa oppineisuutta, joten sitä pystyivät harjoittamaan koulutettu eliitti, esimerkiksi kirjurit ja viisauden opettajat.

**


TM Katri Antin väittelee 8.5.2019 kello 12.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Transmission of Divine Knowledge in the Sapiential Thanksgiving Psalms from Qumran" (Jumalallisen tiedon välittäminen Hymnien kirjan viisauspsalmeissa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio XIV, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Benjamin G. Wright III, Lehigh University, ja kustoksena on professori Martti Nissinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.