Helsingin yliopiston parhaan väitösohjaajan palkinto professori Petri Luomaselle

Helsingin Yliopiston Väitöskirjatutkijat (HYVÄT) jakoi palkinnon ensimmäistä kertaa. Luomasen kykyjä väitösohjaajana kuvaillaan poikkeuksellisiksi.

Helsingin Yliopiston Väitöskirjatutkijat (HYVÄT)  on myöntänyt parhaan väitösohjaajan palkinnon 2019 Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomaselle teologisesta tiedekunnasta.

HYVÄT valitsi Luomasen palkittavaksi kesän ja alkusyksyn 2019 aikana saamiensa ehdotusten pohjalta. Luomasen kykyjä väitöskirjaohjaajana kuvaillaan poikkeuksellisiksi. Hän sai kiertopalkinnoksi HYVÄT väitöskirjaohjaajan muistikirjan, jonne on kommentoitu hyviä ohjauskäytäntöjä vuosien varrelta.

Palkintoperusteluissa HYVÄT antaa tunnustusta Luomasen ohjaustyylille.

– Luomasen ohjaustyyli on sekä monipuolinen että luova: hän ei vain kommentoi syvällisen kaukonäköisesti väitöskirjojen käsikirjoituksia, vaan tarjoaa myös tukeaan jatko-opiskelijoiden kasvulle tutkijoina ja akateemisina ammattilaisina. Hänen ohjauksensa pitää lisäksi sisällään uraneuvontaa ja henkilökohtaisten kokemusten jakamista omalta tieteenalalta.

Kiitosta Luomanen saa myös läsnä olevuudestaan.

– Luomanen on onnistunut aina löytämään aikaa opiskelijoilleen, jopa toimiessaan teologisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaavana varadekaanina. Hän on kiinnostunut oppimaan uusia monitieteisiä näkökulmia jatko-opiskelijoiden kanssa. Lukuvuonna 2018–19 Luomanen on myös lanseerannut ohjattavilleen suunnatut viikoittaiset kahvitunnit keskinäisen epämuodollisen oppimisen ja ohjauksen kohtaamispaikoiksi, HYVÄT jatkaa.

Helsingin Yliopiston Väitöstutkijat HYVÄT:n mukaan professori Luomanen osoittaa syvää kunnioitusta ohjattavien opiskelijoidensa itsemääräämisoikeutta kohtaan.

– Hän kommentoi ja antaa ystävällistä kritiikkiä, mutta ei pakota väitöskirjoja omaan suuntaansa. Luomanen on sitoutunut ohjausprosessiin ja kiinnostunut jatko-opiskelijoiden hyvinvoinnista. Hän rakentaa aktiivisesti kollegiaalisuutta yksinkertaisin elein – esimerkiksi vierailemalla jatko-opiskelijoiden työhuoneessa ja kysyen, kuinka heillä menee.

Väitöskirjatutkijat näkyviin ja kuuluviin yliopiston arjessa!

Professori Luomanen on saamastaan tunnustuksesta erittäin yllättynyt.

– Sain tiedon asiasta sähköpostitse, ja minun piti lukea viesti pariin kertaan ennen kuin tajusin, että palkinto on myönnetty minulle. Olen usein kokenut, että väitöskirjojen ohjaamiseen on vaikea löytää aikaa niin paljon kuin toivoisi. Ilmeisesti jotakin on tullut silti tehtyä oikein.

– Erityisesti mieltä lämmittää, että kyse on väitöskirjatutkijoiden aloitteesta ja valinnasta, ja on tietysti suuri kunnia saada palkinto ensimmäisenä, Luomanen jatkaa.

Hän arvioi, että hyviksi koettuja väitösohjaajia ja käytäntöjä on yliopistolla monenlaisia.

–  Väitösohjauksessa on perusasioita, joiden on syytä olla kunnossa, vaikka työtä tehdään paljon oman persoonan kautta. Tunnistan kyllä toki omikseni piirteitä, joita palkintoperusteluissa on kuvattu.

Luomanen muistuttaa, että tieteenalojen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että väitöskirjatutkijat näkyvät ja kuuluvat yliopiston arjessa.

– Teologisessa tiedekunnassa, kuten humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla laajemminkin, on aina haasteena se, miten yksilölliset väitöskirjaprojektit saataisiin tiiviisti mukaan tiedeyhteisön toimintaan. Tiedekunnassamme kokeiltiin viime syksynä tutkimuksen iltapäivässä learning cafe -tyyppistä väitöskirjaprojektien esittelyä. Jotain vastaavaa varmasti toteutetaan myös jatkossa.

Hyviä käytäntöjä levittämässä

Tohtorikoulutettava Anton Saressalon mukaan hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen on HYVÄT:n myöntämän palkinnon taustaideana.

–Ohjauksen kehittäminen ja arvostaminen yleisesti koko yliopistolla on ollut tämän vuoden pääteemojamme ja tällä palkinnolla haluamme nyt ja tulevaisuudessa nostaa esiin hyviä ohjaajia ja käytäntöjä, Saressalo toteaa.

**

Lisätietoja palkinnosta ja Helsingin Yliopiston Väitöskirjatutkijoista (HYVÄT): HYVÄT supervisor prize 2019 to Petri Luomanen