Julkaisut

Tieteelliset julkaisut, yleistajuiset artikkelit ja opinnäytetyöt.

Tieteelliset julkaisut (vertaisarvioidut)

Jokila, S., Haltia, N. & Kosunen, S. (2020). Market Making of Private Tutoring in Finland: Commercialisation of Exam Preparation in Admission to Higher Education. ECNU Review of Education.

Kosunen, S., Haltia, N., Saari, J., Jokila, S. & Halmkrona, E. (2020). Private Supplementary Tutoring and Socio-economic Differences in Access to Higher Education. Higher Education Policy. https://doi.org/10.1057/s41307-020-00177-y

Jokila, S., Haltia, N. & Kosunen, S. (2019). Valmennuskurssit ja korkeakoulumarkkinoiden maantiede. Tiedepolitiikka 44(3), 18-28.

Kosunen, S., & Haltia, N. (2018). Valmennuskurssit ja koulutuskuluttajuus: tutkimus kurssijärjestäjien puhetavoista. Sosiologia, 55(2), 167-183.

Kosunen, S. (2018). Access to Higher Education in Finland: Emerging Processes of Hidden Privatisation. Nordic journal of studies in educational policy, 4(2), 67-77. https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1487756

Kosunen, S., Ahtiainen, H., & Töyrylä, M. (2018). Preparatory course market and access to higher education in Finland: pocketful or pockets-full-of money needed? In A. Tarabini, & N. Ingram (Eds.), Educational Choices, Transitions and Aspirations in Europe: Systemic, Institutional and Subjective Challenges (Routledge research in international and comparative education ). Abingdon, Oxon: Routledge.

Kosunen, S., Haltia, N., & Jokila, S. (2015). Valmennuskurssit ja mahdollisuuksien tasa-arvo yliopistokoulutukseen hakeutumisessa. Kasvatus, 46(4), 334-348.

Yleistajuiset artikkelit

Kosunen, S. (2019). Korkeakouluhaku, rahat ja valmennuksen henki. Rihveli, 2019(1), 19-24.

Opinnäytetyöt

Ahtianen, H. (2017). Valmennuskurssit ja koulutusmahdollisuuksien rakentuminen lääketieteen opintoihin hakeutuvien puheessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Saantitapa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/178502

Töyrylä, M. (2017). Diskurssianalyyttinen tutkimus oikeustiteen opintoihin hakemisen kilpailusta ja hakijoiden valmennuskurssille osallistumisesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Saantitapa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/178499

Kuivalainen, R. (2019) Käsikirjoitetut opintopolut. Abiturienttien valinnat korkeakouluhaussa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Saantitapa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/309394/kuivalainen_rosanna_pro…

Halmkrona, E. (2020). Takamatkalta unelmien koulutusohjelmaan – Valmennuskurssit osana korkeakouluun hakeutumisen peliä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, Kasvatustieteellinen tiedekunta.Saantitapa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/315136