Vesistöjen seurantamenetelmien kehittämishanke

Suomalaiset ovat ylpeitä puhtaista järvistään, mutta niihin kohdistuu monia uhkia. Jotta Suomen järvet säilyvät tulevaisuudessakin hyvässä kunnossa, on niiden tilaa seurattava säännöllisesti. VesiMon -hanke kehittää uusia tapoja seurata järvien hyvinvointia. Testaamme ja kehitämme menetelmiä, joilla voidaan tehdä vesistöjen tilan seuraamisesta kustannustehokkaampaa ja täsmällisempää. Vesistöjen seuranta- ja velvoitetarkkailumenetelmien kehittämishankkeessa (VesiMon) ovat mukana Helsingin yliopisto, KVVY Tutkimus Oy ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Hanke on käynnissä 2022–2026, ja sitä rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja ympäristöministeriö.