Varhennetun kieltenopetuksen tutoropettajakoulutus keväällä 2020

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Varhennetun kielenopetuksen tutorkoulutuksessa kehitetään pedagogisia malleja yhteistyössä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen.

Koulutuksessa hyödynnetään uusimpia opetusalan tutkimustuloksia sekä kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Varhennetun kielenopetuksen tutoropettaja pystyy jakamaan tietojaan alueellisesti verkon välityksellä sekä toimimaan varhennetun opetuksen pedagogisena tukena.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen HY+:n sivuilla.