Varhennetun kielenopetuksen tutorkoulutus syksyllä 2019

Ilmoittautuminen suljettu, kurssi täynnä.

Varhennetun kielenopetuksen tutorkoulutuksessa kehitetään pedagogisia malleja yhteistyössä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Koulutuksessa hyödynnetään uusimpia opetusalan tutkimustuloksia sekä kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Varhennetun kielenopetuksen tutoropettaja pystyy jakamaan tietojaan alueellisesti verkon välityksellä sekä toimimaan varhennetun opetuksen pedagogisena tukena.

Koulutus antaa välineitä kielenopetuksen varhentamiseen sekä opettajien tutorointiin virtuaalisesti ja lähikoulutuksissa. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, verkkotyöskentelystä, webinaareista, ohjauksesta ja kunkin osallistujan/työparin kehittämistehtävästä.  Koulutukseen osallistuvat opettajat mentoroivat viittä opettajaa/koulua, joihin he ovat yhteydessä koulutuksen aikana.

Koulutuksen ja hankkeen aikana osallistujat luovat yhteisen tietokannan, johon kerätään hyviä käytänteitä ja materiaaleja. Tämä materiaalipankki julkaistaan loppuseminaarissa ja se jää koulutuksen jälkeen julkiseen käyttöön.

Kouluttajat ohjaavat osallistujia verkossa, webinaarein sekä kontaktiopetuksessa.