Ajatuksia varhennetun kieltenopetuksen tutoroinnista

Varpunen – varhennetun kielenopetuksen tutoroinnin interaktiivinen koulutus Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen järjestämänä 2020

Varpunen,

pieni virkeä lintunen,

puuhakas ja iloinen!

Pieni sirpsakka siivekäs

ja hyvin, hyvin kyvykäs!

Ympäristöönsä hienosti sulautuu

ja luonnon äänimaailmaan uppoutuu.

Simply

happy as a bird,

singing all the way!

Doesn't want to stay

but always loves to play!                      

Tämä runonen kuvastakoon pienen alaluokkalaisen koululaisen sielunmaailmaa, joka on aina valmiina

 • oppimaan uusia temppuja
 • ahmimaan ympäristönsä virikkeitä
 • sopeutumaan vallitsevaan ympäristöön
 • käyttämään annettuja ”suupaloja” 
 • herkuttelemaan kylvetyillä siemenillä

Runonen voisi kuvastaa myös kasvattajaa  opettajaa, joka on valmis

 • kouluttautumaan uuteen
 • omaksumaan uusia ideoita
 • työskentelemään yhdessä yhteisen päämäärän eteen
 • jopa astumaan epämukavuusalueelle

 

Kurssin anti

1. Tutor-kurssi antoi antoi runsaasti uusia, positiivisia työkaluja varhennettuun kielenopetukseen:

 • toiminnallisia ideoita
 • lauluvinkkejä
 • leikkivinkkejä
 • oppimiskokonaisuusideoita
 • yhteistyöideoita
 • materiaali-ideoita
 • faktaa oppimisen strategioista
 • faktaa tietolähteistä
 • fiktiota ideakehittelyyn

2. Näiden ideoiden välittäminen omille tutoroitaville opettajille antoi intoa sekä tutoroitaville opettajille että itse tutorille

 • uusia yhteistyömuotoja
 • onnistumisen elämyksiä
 • yhteistyön voimaa
 • ideoita molemmin puolin
 • henkistä tukea tuleviin koitoksiin
 • yhteistyön mahdollisuuksia tulevaisuuteen

3. Oppilaille

 • iloisia hetkiä
 • toiminnallista oppimista
 • yhteisöllisyyttä
 • oppimisen keveyttä
 • onnistumisen kokemuksia
 • toimintamalleja ryhmissä työskentelyyn
 • rohkeutta puhua, esiintyä ja kokeilla
 • positive feedback

Lähiopetuspäivät olivat kaikkein antoisimpia

 • uusia näkökulmia
 • käytännön harjoitteita
 • mielenkiintoisia luennoitsijoita
 • uusia ”työtovereita”
 • läsnäoloa ryhmässä
 • avointa keskustelua ja nopeita ideariihiä
 • erinomaiset puitteet ja järjestelyt

Etäopetuspäivät

 • tuntuivat hieman hankalilta
 • yhteisen keskustelun ja läsnäolo puute
 • ulkopuolisuuden tunne
 • tietoa ja taitoja kyettiin kutenkin välittämään ja käymään läpi samalla tavoin kuin lähiopetuksessa
 • kaikki järjestelyt olivat erittäin hyvät ja toimivat, kuten lähiopetuksessakin

Kaiken kaikkiaan varhennetun kielenopetuksen virallinen tulo suomalaiseen perusopetukseen on valtava voitto. Hienoa, että voidaan opetussuunnitelman ja virallisen tuntiresurssin puitteissa tehdä valtakunnallisesti tätä kansainvälistymiskasvatusta juuri lapsen luontaisen oppimisen herkkyyden kaudella, jolloin tiedonnälkä ja -jano ovat suurimmillaan. On aivan ihanaa olla mukana oppimisen ja opettamisen riemullisissa tilanteissa ja kokemuksissa ja vieläpä toimia lähettiläänä jakamassa tätä riemusanomaa!

Tekstin on kirjoittanut Varpusen kevään 2020 täydennyskoulutuksen osallistuja