Uni ja tunteet terveillä aikuisilla

Tutustu tutkimukseen
Tule mukaan tutkimukseen!

Uni ja tunteet  terveillä aikuisilla 

Uni vaikuttaa tunnekokemuksiin ja hyvinvointiin. Päivällä koetut tunteet vaikuttavat seuraavan yön uneen, ja yöunen kesto sekä laatu vaikuttavat sitä seuraavan päivän tunnetilaan ja –kokemuksiin.  

Pyydämme sinua osallistumaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää unen ja tunteiden kokemisen välisiä yhteyksiä ja kuinka näihin vaikuttavat esimerkiksi erilaiset elintavat, vuorokausirytmi tai fyysinen aktiivisuus. Unta, vuorokausirytmiä ja fyysistä aktiivisuutta selvitetään sekä kyselyin että mittaamalla erilaisilla mittalaitteilla. Selvitämme, kuinka nämä liittyvät omaan kokemukseen unesta, vireydestä ja mielialasta. Tutkimme tunnekokemuksia kyselyn lisäksi toiminnallisella magneettikuvantamisella.  

Osallistuaksesi tutkimukseen sinun tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

   Olet terve18- 65-vuotias 

   Sinulla ei ole merkittävää toimintakykyä haittaavaa sairautta  

Tutkimuksen tavoitteet

Tavoitteenamme on selvittää unen ja tunteiden säätelyn välisiä yhteyksiä arjessa. Selvitämme näitä yhteyksiä osalla tutkittavista kokeellisessa tilanteessa aivokuvantamisella. Ymmärtämällä paremmin näitä mekanismeja voidaan löytää keinoja, jolla yksilö pystyy edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Samat mekanismit voivat olla merkityksellisiä myös erilaisissa sairauksissa. Niitä ei tässä tutkimuksessa tutkita, mutta aineistoa voidaan jatkossa hyödyntää vertailuaineistona erilaisten häiriöiden tutkimuksessa.

Huolehdimme tietosuojastasi
  • Kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti ja vaadittavaa salassapitovelvollisuutta sekä henkilötietolakia noudattaen.
  •  Aineiston analyysissä käytetään tutkimuskoodeja.
  • Tutkittavien henkilöys ja yksityiskohtaiset tiedot eivät käy ilmi tutkimusjulkaisuissa.

Tietosuojailmoitus