Lukiolaisten näkemyksiä suullisen kielitaidon automaattisesta arvioinnista

DigiTala-projekti kartoitti lukiolaisten käsityksiä automaattisesta arvioinnista ja verkkopohjaisesta suullisen kielitaidon kokeesta. Vastausten perusteella huomattiin, että opiskelijoiden palaute oli myönteistä ja puhetehtävät sisällöltään onnistuneita.

DigiTala-projektin tutkijat kysyivät lukiolaisten käsityksiä automaattiseen arviointiin kehitetyistä puhetehtävistä ja niiden suorittamisesta Moodlessa. Tutkimukseen osallistujat opiskelivat suomea toisena tai toisena kotimaisena kielenä. Osana tutkimusta he suorittivat puhumisen kokeen, jonka taitotaso oli B1–B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Kokeen lopuksi opiskelijoilla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta, jossa opiskelijat muun muassa pohtivat automaattisen arvioinnin uhkia ja mahdollisuuksia.

Eritasoisia puhujia

Tutkimus toi esille Suomen koulutuspolitiikkaankin liittyvän kysymyksen. Puhumisen ja kielitaidon taso vaihteli tutkimuksessa mukana olleen opetusryhmän sisällä suuresti. Ryhmässä oli sekä suomea toisena kotikielenään puhuvia että Suomeen vasta hiljattain muuttaneita opiskelijoita, mikä teki puhumisen arvioinnista haastavaa. Ratkaisuna nähtiin, että puhuja pääsisi joko itse valitsemaan oman taitotasonsa tai vaihtoehtoisesti järjestelmä antaisi oppilaan puhesuorituksen perusteella tämän taidoille sopivia tehtäviä.

Jännitys suorituksen aikana

Tutkimuksessa huomattiin, että opiskelijat peräänkuuluttivat tietosuoja-asioita ja he olivat hyvin kiinnostuneita siitä, miksi heidän ääntään nauhoitettiin ja miten nauhoitteita käytetään. Tämän lisäksi osa oppilaista jännitti puhumista, koska he pelkäsivät muiden oppilaiden arvostelua. Tähän vaikuttivat erityisesti oppilaiden aiemmat kokemukset.

Tarpeellinen työkalu

Hankkeessa kehitettävä työkalu mahdollistaa kieltenopiskelun itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Työkalun avulla pystytään luomaan kannustava harjoitteluympäristö, jossa opiskelija saa välitöntä palautetta omasta onnistumisestaan, mikä puolestaan tukee elinikäisen oppimisen periaatteita. Työkalua laajennetaan parhaillaan myös ruotsin kielellä toimivaksi.

Lue täältä lisää aiheesta: Lukiolaisten näkemyksiä suullisen kielitaidon automaattisesta arvioinnista