Digitala-työkalu mahdollistaa puheen automaattisen arvioinnin Moodlessa

DigiTala-hanke kehitti kevään 2022 aikana Moodleen Digitala-nimisen työkalun, jolla voi tehdä automaattisesti arvioitavia suomen ja ruotsin kielen suullisia tehtäviä. Työkalun koodasivat neljä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa osana Ohjelmistotuotantoprojekti-kurssia.

DigiTala-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää sovelluksia suullisen kielitaidon automaattiseen arviointiin. Kun Aalto-yliopiston ensimmäinen versio tekoälystä oli koulutettu valmiiksi ääninäytteillä ja opettajien arvioinneilla, tarvittiin vielä käyttöliittymä, jolla voitaisiin luoda tehtäviä, nauhoittaa vastauksia ja saada niistä arviointipalaute suorituksen jälkeen. Ensimmäinen tarpeeseen kehitetty työkalu on Moodleen asennettava Digitala.

Digitala opiskelijan ja opettajan käytössä

Moodlen Digitala-työkalussa opiskelija näkee opettajan laatiman tehtävänannon ja siihen liittyvät materiaalit. Opiskelija nauhoittaa puhesuorituksensa, jonka jälkeen nauhoite lähetetään Aalto-yliopiston palvelimelle. Aallossa puhesuoritus muutetaan tekstiksi (puheen tunnistus, ASR) ja arvioidaan automaattisesti. Automaattisen arvioinnin tulokset näytetään opiskelijalle Moodlessa. Pistemäärän lisäksi raporttisivulla annetaan myös sanallista palautetta suullisen kielitaidon eri osa-alueista, esimerkiksi sujuvuudesta ja sanaston laajuudesta. Lisäksi opiskelija näkee koneen tuottaman litteroinnin omasta puheestaan (eli puheen muutettuna tekstiksi) ja pystyy myös kuuntelemaan suorituksensa uudestaan.

Opettajana voi luoda kahdenlaisia tehtäviä: ääneenlukutehtävissä opiskelija lukee tehtävässä annetun tekstin ääneen ja tuottamistehtävissä opiskelijan tulee puhua vapaamuotoisemmin annetusta tehtävänannosta. Koneen antaman arvioinnin lisäksi opettaja voi lisätä oman arvionsa ja palautteensa opiskelijalle. Tämä on tärkeää, sillä työkalun testaamme vasta työkalun toimivuutta käytännössä. Opettajat ja tutkijat voivat myös ladata työkalusta opiskelijoiden suoritukset ja niihin liittyvät arviot.

Työkalun tulevaisuus

Digitala-työkalun ensimmäinen versio valmistui vuoden 2022 toukokuussa ja sitä testataan laajemmin kouluissa syksyllä. Työkalua kehitetään saadun palautteen perusteella.

Työkalussa voidaan määritellä, mitä arviointipalvelinta se käyttää automaattisen arvioinnin tekemiseen. Projektin Aalto-yliopiston palvelin on koulutettu arvioimaan ruotsin- ja suomenkielisiä suorituksia, mutta tekoälyä olisi mahdollista kouluttaa muillekin kielille. Tämä voisi tulevaisuudessa mahdollistaa Digitala-työkalun käytön muissakin kielissä.

 

Digitala-työkalun käyttöohjevideo

Englanninkielinen Digitala-työkalun esittely Moodlen versiossa 3.11

Digitala-työkalun GitHub

Digitala-työkalun GitHub-sivu, josta löytyy myös tarkemmat ohjeet työkalun lataamiseen, käyttöön ja kehittämiseen.

Digitala-työkalun käyttöohje

Digitala-työkalun pdf-muotoinen käyttöohje Zenodossa.