DigiTala lopuillaan, AASIS aluillaan

DigiTala-tutkimushanke on vähitellen päättymässä, mutta kielitaidon automaattisen arvioinnin jatkotutkimusta on luvassa AASIS-projektin alla.

DigiTala-projekti on ollut toiminnassa Suomen Akatemian rahoituksella vuosina 2019–2023 ja tänä syksynä projekti päättyy. Projektin aikana on saatu kehitettyä malleja suomen- ja ruotsinkielisen puheen automaattiseen arviointiin sekä on toteutettu Moodlessa käytettävä työkalu, jolla opiskelijat voivat suorittaa automaattisesti arvioitavia suullisia tehtäviä.

DigiTalassa toiminut yliopistokonsortio (Helsinki, Jyväskylä ja Aalto) on saanut Suomen Akatemialta rahoituksen uudelle AASIS-projektille vuosille 2023–2027. AASIS (Automatic assessment of spoken interaction in L2) -projektissa tutkimuksen näkökulma siirtyy puheesta myös muun vuorovaikutuksen, esimerkiksi eleiden ja ilmeiden, automaattiseen arviointiin. Tutkimuksen kohderyhmä on suomen L2-aikuisopiskelijat. Tavoitteena on laajentaa ja jalostaa DigiTala-hankkeessa kehitettyä automaattiseen puheentunnistukseen perustuvaa arviointivälinettä tunnistamaan myös ei-kielellisiä kuulo- ja näköhavainnon varaisia viestintäpiirteitä.

Kesäkuussa DigiTala-projektiryhmän jäsenet Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta juhlistivat kesää ja projektin loppuvaihetta tunnelmallisessa Harakan saaressa. Suurin osa tiimistä jatkaa työtä tavalla tai toisella myös AASIS-projektissa, joten Harakassa toivoteltiin hyvästien sijaan näkemiin.