Automaattista palautetta ruotsin sanaston ja kieliopin hallinnasta

DigiTala-projektin tutkija Yaroslav Getman esittelee työkalun, joka antaa automaattista palautetta ruotsin kielen sanastosta ja kieliopista.

Getman kehittää tutkimuksessaan ruotsin kielen sanaston ja kieliopin automaattista palautetyökalua, joka paikantaa tekstistä virheitä sisältäviä sanoja tai sanajonoja ja antaa käyttäjälle korjausehdotuksia. Työkalua voi käyttää myös antamaan palautetta suullisesta kielitaidosta, jos puhe on ensin muutettu tekstiksi esimerkiksi automaattisen puheentunnistimen avulla. 

Getman kehitti työkalun kielikorpusten avulla opetettujen kielimallien pohjalta. Työkalun antama palaute voi olla vaihtoehtoisten sanojen tai sanajonojen ehdottamista tai esimerkiksi väärän taivutusmuodon osoittamista sanasta. Koska ruotsi on muoto-opillisesti rikas kieli, työkalu ei vielä tunnista kaikkia mahdollisia sanamuotoja – kehitystyö siis jatkuu vielä suurempien kielikorpusten avulla.  

Tutkimus esiteltiin Ruotsin kieliteknologiakonferenssissa lokakuussa 2020 ja artikkeli löytyy täältä.