DigiTala-projektiryhmä vieraili ETS:ssä

DigiTala-tutkimushankkeessa hyödynnetään yhteistyötä eri yliopistojen välillä, ja yksi pääyhteistyökumppaneistamme on Yhdysvaltojen Princetonissa sijaitseva Educational Testing Service (ETS). ETS on organisaatio, joka kehittää laajamittaista kielitaidon arviointia. ETS:n Test of English as a Foreign Language -kielikoe tunnetaan kansainvälisesti, ja siitä on kehitetty tietokoneella suoritettava TOEFL iBT (Internet-Based Test).

ETS ja DigiTala tutkimusyhteistyöhön

ETS:llä on pitkä historia automaattisen pisteytyksen kehittämisen parissa. Pisteytystä on kehitetty sekä puhumiseen että kirjoittamiseen. DigiTala-projektille erityisesti kiinnostava työkalu on SpeechRater, jonka ETS on suunnitellut mittaamaan englantia vieraana kielenä opiskelevien suullisen kielitaitoa. Osa tiimistämme oli verkostoitunut ETS:een aiemmin, joten ehdotimme yhteistyötä heille jo DigiTalan hakuvaiheessa.

Intensiivinen viikko Princetonissa

Neljä projektilaista (Raili Hildén, Mikko Kuronen, Ari Huhta ja Aku Rouhe) vierailivat Princetonissa helmikuussa 2020. Keelan Evanini ja Klaus Zechner suunnittelevat työkseen automaattista puheen analyysia ja pisteytystä, ja he toimivat oppainamme koko vierailumme ajan. Viikon ohjelma koostui useista informatiivisista kokouksista niin Klausin ja Keelanin kuin heidän kollegojensa kanssa. Suomessa olevat DigiTala-tutkimusryhmän jäsenet osallistuivat kokouksiin etäyhteyden välityksellä.

Intensiivisten kokouspäivien lomassa DigiTalan vierailijat ehtivät myös näkemään ETS:n kauniin kampusalueen sekä vierailemaan Princetonin keskustassa, jossa kuuluisa Princetonin yliopisto sijaitsee.

Tutkimuskohteissa sekä eroja että yhtäläisyyksiä

ETS:n pääpaino on englannin kielessä, kun taas DigiTala-tutkimushankkeessa kohdekielinä ovat ruotsi ja suomi. Niinpä myös tutkimusryhmiemme toiminnassa on selkeitä eroja. Työstä, jota ETS on kahden vuosikymmenen ajan tehnyt englannin automaattisen arvioinnin kehittämiseksi, on hyötyä myös DigiTalan tutkimushankkeessa. ETS puolestaan hyötyy projektimme kohdekieliin liittyvästä automaattisen puheentunnistuksen ja pisteytyksen tutkimuksesta, mikäli he laajentavat arvioitavia kieliään tulevaisuudessa. Sekä DigiTalan että ETS:n yhteisenä kiinnostuksenkohteena on kehittää puheen automaattiseen analyysiin perustuvaa opiskelijapalautetta.

Voit lukea lisää ETS:n työstä englanniksi täältä:

Tätä et tiennyt Princetonista: Princeton oli Yhdysvaltojen väliaikainen pääkaupunki muutaman kuukauden ajan vuonna 1783 ja Princetonin yliopiston Nassau Hall toimi silloin hallituksen kokoontumispaikkana.