Nanorauta

Toteutusaika: 1

.9.2019 - 31.8.2021

Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Diaarinumero: A75234

Budjetti: 424 700 €

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen Liitto

Hallinnoija: Helsingin yliopisto

Osatoteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, LAB-ammattikorkeakoulu Oy

NANORAUTA-hankkeessa

  • edistetään Päijät-Hämeen pilaantuneiden alueiden kunnostuksen parissa toimivien yritysten liiketoimintaa
  • viedään eteenpäin kunnostukseen liittyvää tietotaitoa
  • tiivistetään päijäthämäläisistä korkeakouluista, yrityksistä ja viranomaisista muodostuvaa pilaantuneiden alueiden puhdistussektorin osaamiskeskittymää
  • tuodaan alueelle pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyvää kansainvälistä osaamista

kartoittamalla pilaantuneiden alueiden puhdistukseen liittyviä hallinnollisista haasteista ja käymällä aiheesta vuoropuhelua pilaantuneiden alueiden puhdistussektorin eri toimijoiden kanssa, sekä ottamalla käyttöön ja tekemällä liiketaloudellisesti kannattavaa uudesta pilaantuneiden alueiden -puhdistusmenetelmästä nanorauta-sähkökinetiikka-biostimulaatiosta.

Hankkeen myötä Päijät-Hämeen alueella pilaantuneiden alueiden puhdistussektorin kansainvälinen yhteistyö, liiketoiminta ja osaaminen monipuolistuvat, pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyvät hallinnollisia käytännöt helpottuvat ja uusia tehokkaita puhdistusmenetelmiä käytetään monipuolisesti hyödyntäen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä.