Ihmiset
Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä -hankkeen tutkijat. Yhteystiedot Helsingin yliopiston henkilöhausta tai sähköpostit tutkijoille muodossa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.
Salla Kurhila

Salla Kurhila on hankkeen johtaja ja vuorovaikutuslingvistiikan professori Helsingin yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat toisella kielellä käytävä vuorovaikutus, ymmärtämisen rakentuminen keskustelussa ja kielenoppiminen vuorovaikutuksessa. 

 

Lisää Sallasta Helsingin yliopiston Henkilöhaussa.

Lari Kotilainen 

Lari Kotilainen on dosentti ja Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii hankkeessa työelämän monikielisiä käytänteitä erityisesti suomea toisena kielenä puhuvien näkökulmasta. Hänen muita kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa kielenoppiminen luokkahuoneen ulkopuolella ja kielenoppimisen digitaaliset ratkaisut. 

 

Lisää Larista Helsingin yliopiston Henkilöhaussa.

Inkeri Lehtimaja 

Inkeri Lehtimaja (dosentti) toimii hankkeessa tutkijana. Hänen tutkimuksensa suuntautuu erityisesti suomen kielen käyttöön ja oppimiseen työyhteisöissä. Aiemmin hän on tutkinut myös hoitoalan vuorovaikutusta ja luokkahuonevuorovaikutusta. Hän on tutkimusvapaalla suomen kielen yliopistonlehtorin tehtävästä Aalto-yliopiston kielikeskuksessa. 

 

Lisää Inkeristä Helsingin yliopiston Henkilöhaussa

Johanna Komppa

Johanna Komppa on dosentti ja suomen kielen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hankkeessa hän on mukana kielenoppimista työssä tukevan materiaalin tuottamisessa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ammatissa tarvittavan kielen oppiminen ja kielenoppiminen luokan ulkopuolella sekä digitaalisuus kielenoppimisen tukena. 

Lisää Johannasta Helsingin yliopiston Henkilöhaussa.

Tutkimusavustajat

Pia Lahti, Jaana Sivonen, Hilda Holmi-Al-Mashhadani, Maria Niemitalo, Ella Raatikka ja Janne Komppa.