Ihmiset

Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä -hankkeen tutkijat. Yhteystiedot Helsingin yliopiston henkilöhausta tai sähköpostit tutkijoille muodossa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. (Kuvat Olli-Philippe Lautenbacher & Korpelan kuva Salla Korteniemi.)
Salla Kurhila

Salla Kurhila on hankkeen johtaja ja vuorovaikutuslingvistiikan professori Helsingin yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat toisella kielellä käytävä vuorovaikutus, ymmärtämisen rakentuminen keskustelussa ja kielenoppiminen vuorovaikutuksessa. 

Salla Kurhilan profiili Helsingin yliopiston henkilöhaussa

Lari Kotilainen

Lari Kotilainen on dosentti ja Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii hankkeessa työelämän monikielisiä käytänteitä erityisesti suomea toisena kielenä puhuvien näkökulmasta. Hänen muita kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa kielenoppiminen luokkahuoneen ulkopuolella ja kielenoppimisen digitaaliset ratkaisut. 

Lari Kotilaisen profiili Helsingin yliopiston henkilöhaussa

Inkeri Lehtimaja

Inkeri Lehtimaja (dosentti) toimii hankkeessa tutkijana. Hänen tutkimuksensa suuntautuu erityisesti suomen kielen käyttöön ja oppimiseen työyhteisöissä. Aiemmin hän on tutkinut myös hoitoalan vuorovaikutusta ja luokkahuonevuorovaikutusta. Hän on tutkimusvapaalla suomen kielen yliopistonlehtorin tehtävästä Aalto-yliopiston kielikeskuksessa. 

Inkeri Lehtimajan profiili Helsingin yliopiston henkilöhaussa 

Johanna Komppa

Johanna Komppa on dosentti ja suomen kielen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hankkeessa hän on mukana kielenoppimista työssä tukevan materiaalin tuottamisessa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ammatissa tarvittavan kielen oppiminen ja kielenoppiminen luokan ulkopuolella sekä digitaalisuus kielenoppimisen tukena. 

Johanna Kompan profiili Helsingin yliopiston henkilöhaussa

Eveliina Korpela

Eveliina Korpela (FT) tuottaa hankkeessa kielenoppimista työssä tukevaa opetus- ja ohjausmateriaalia työyhteisöille ja kielenoppijoille. Hän on kiinnostunut siitä, mikä kaikki vaikuttaa kielenoppimiseen ja miten kieltä opitaan arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän on osa-aikaisella työvapaalla Metropolia AMK:n suomen kielen ja viestinnän lehtorin tehtävästä.

Tutkimusavustajat

Pia Lahti, Jaana Sivonen, Hilda Holmi-Al-Mashhadani, Maria Niemitalo, Ella Raatikka, Janne Komppa ja Aleksandr Dubovyi.