Tutkijat

Projekti Pohjoiset naapurit tarkastelee luontoa ja ihmistä Venäjän arktisen alueen kirjallisuuksissa viiden tutkijan voimin.
Tintti Klapuri

Projektin vetäjä, Tintti Klapuri on venäläisen kirjallisuuden yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat venäläinen modernismi (Anton Tšehov), aika ja tila venäläisessä kirjallisuudessa, transnationaali venäläinen nykykirjallisuus sekä venäläisen kirjallisuuden suomalainen ja suomenruotsalainen käännöshistoria.

Pohjoiset naapurit -projektissa Klapuri tarkastelee 1980-2000-luvulla kirjoitettua kuolansaamelaista kirjallisuutta. Tutkimus keskittyy luontokäsityksiin ja niihin liittyvään ajallisuuteen Askold Bažanovin ja Oktjabrina Voronovan tuotannossa.

Sähköposti: tintti.klapuri@helsinki.fi

Tintti Klapurin tutkijaprofiili

Kuva: Minna Jerrman

Eeva Kuikka

Eeva Kuikka on eläintutkimukseen, posthumanistiseen teoriaan ja Venäjän arktisen alueen alkuperäiskansakirjallisuuteen erikoistunut tutkija. Kuikan käynnissä oleva väitöskirjatutkimus tarkastelee ihmisen ja eläimen välisiä suhteita Venäjän pohjoiseen ja arktiselle alueelle sijoittuvassa kirjallisuudessa. Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu sekä venäläisten että pohjoisiin alkuperäiskansoihin kuuluvien kirjailijoiden teksteistä. Pohjoisten naapurien osatutkimuksessa ”Modernizing the human-animal relations of the North” Kuikka tarkastelee Pohjois-Venäjän modernisaation ja teollistumisen näkymistä kaunokirjallisissa teksteissä suhteessa alueen eläimistöön. Kyseinen osatutkimus on osa Kuikan väitöskirjatutkimusta.

Sähköposti: eeva.kuikka@tuni.fi

Eeva Kuikan tutkijaprofiili

Kuva: Eeva Kuikka

Anni Lappela

Anni Lappela on venäläiseen nykykirjallisuuteen erikoistunut tutkija. Pohjoisten naapurien osatutkimuksessaan "Salehard venäläisessä nykysarjakuvassa ja -proosassa" Lappela tutkii luonnon ja kaupunkitilan kuvaamista ja merkityksiä 2000-luvun venäläisessä sarjakuvassa ja  kirjallisuudessa. Lappelan tutkimus on osa hänen valmisteilla olevaa väitöskirjaansa, jossa tarkastellaan provinssikaupunkien kuvausta venäläisessä nykykirjallisuudessa.

Sähköposti: anni.lappela@helsinki.fi

Anni Lappelan tutkijaprofiili

Kuva: Mika Perkiömäki

Karina Lukin

Karina Lukin on nenetsien suulliseen ja kirjalliseen kulttuuriin erikoistunut folkloristi. Hän on tutkinut kerronnan ja mytologian suhdetta maisemaan, paikkoihin ja menneisyyteen. Lisäksi häntä kiinnostaa suullisen ja kirjallisen vastavuoroisuus ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset ja yhteisölliset hierarkiat. Pohjoisten naapurien osatutkimuksessaan "Nenetsien 1950–1970-lukujen ihmis- ja eläinsuhteita" Lukin tutkii inhimillisen ja ei-inhimillisen sekä etnisen vähemmistön ja venäläisten suhdetta venäjäksi kirjoitetussa nenetsikirjallisuudessa.

Sähköposti: karina.lukin@helsinki.fi

Karina Lukinin tutkijaprofiili

Kuva: Viliina Silvonen

Mika Perkiömäki

Mika Perkiömäki on ekokriittiseen kirjallisuudentutkimukseen ja neuvostoliittolaiseen kyläproosaan erikoistunut tutkija, jonka vuonna 2021 ilmestynyt väitöskirja käsittelee joen merkityksiä 1970–1990-lukujen venäläisessä luonnonfilosofisessa proosassa. Pohjoisten naapurien osatutkimuksessaan "Pomorikirjallisuuden pohjoinen" Perkiömäki tutkii luonnon ja ihmisen suhdetta 1920–1960-lukujen pomorikirjallisuudessa, erityisesti folkloristi-kirjailija Boris Šerginin ja pohjoisia satuja kirjoittaneen Stepan Pisahovin tuotannoissa.

Sähköposti: mika.perkiomaki@helsinki.fi

Mika Perkiömäen tutkijaprofiili

Kuva: Mika Perkiömäki