Info
LONGRISK (Decision support to manage the long-term growth of environmentally induced multi-hazard risks in urban areas) on Suomen Akatemian kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden tutkimusohjelman rahoittama tutkimushanke.

LONGRISK vahvistaa suomalaisten kaupunkien monimutkaisten ympäristöriskien pitkän tähtäyksen hallintaa strategisten tilannehuoneharjoitusten avulla. Harjoitusten avulla kaupungit varautuvat ylläpitämään pitkän tähtäyksen strategisen suunnittelukykynsä tilanteessa, jossa poikkeuksellisen suuret ja monimutkaiset ympäristökriisit toistuvat vuosittain.

LONGRISK:in yhteistyökumppaneita ovat Helsinki, Tampere ja Kotka. Kussakin kaupungissa järjestetään vuoden 2022 aikana kaksi strategista tilannehuoneharjoitusta. Ensimmäinen harjoitus on suunnattu kaupungin virkahenkilöille ja asiantuntijoille, toinen harjoitus pormestareille/kaupunginjohtajille ja puolueryhmien johtajille sekä ensimmäiseen harjoitukseen osallistuneille asiantuntijoille. Kummassakin harjoituksessa osallistujia pyydetään kuvittelemaan olevansa oikeassa tilannehuoneessa, jossa lähtökohtana on kuviteltu tilanne vuonna 2025: poikkeuksellisen suuret ja monimutkaiset ympäristökriisit ovat toistuneet useana peräkkäisenä vuotena, mistä johtuen kaupungin ylin johto on päättänyt välittömästi arvioida uudelleen vallitsevien strategisten suunnitelmien edellytykset kohdata kroonistuneet ympäristökriisit tulevaisuudessa.

Ensimmäisessä tilannehuoneessa asiantuntijat valmistelevat Ilmatieteen laitoksen mallinnustietoon perustuvan esityksen kaupungin johdolle toistuvien monimutkaisten ympäristökriisien aiheuttamista uhkista kaupungin maankäytölle vuosina 2040-2050 ja vaihtoehtoisista toimenpiteistä uhkien torjumiseksi. Toisessa tilannehuoneessa ylin johto valmistelee asiantuntijoiden tuella esityksen kaupungin päättäville elimille kauaskantoisten ympäristöriskien torjunnan edellyttämistä muutoksista varautumisen, maankäytön ja talouden suunnitelmiin.

Vuosina 2020-2021 LONGRISK on keskittynyt tilannehuoneharjoitusten ja niissä käytettävien audiovisuaalisten kojelautojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun.