Tietoa hankkeesta

Helsingin yliopiston toteuttamassa osahankkeessa keskitytään kompostin mikromuovisisältöön, mikromuovien hajotukseen osallistuvaan mikrobiyhteisöön ja hajotusta stimuloiviin tekijöihin kompostissa. Tämän avulla pystytään osoittamaan, onko lannoitteessa huolta aiheuttavia mikromuoveja.

Kompostin mikromuovisisällöstä pitää saada tutkittua tietoa sen hajoamisesta ja hajoamiseen vaikuttavista tekijöistä, jotta kierrätyslannoitteen mikromuovisisältö saadaan hyväksyttävälle tasolle. Muovien hajoamista tutkitaan kokeellisesti erilaisissa kompostointiprosesseissa ja tarkastellaan erilaisten muovilaatujen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien muuttumista. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan olosuhteet, jotka edistävät muovien hajoamista, sekä pyritään tunnistamaan muovien hajottamiseen kykeneviä mikrobeja. Tällä tavoin kompostointiprosessia olisi mahdollista kehittää suuntaan, jossa muovin hajotukseen kykenevät mikrobit runsastuvat ja edesauttavat muovien hajoamista.