Kiertokuja

Kiertokuja-hankkeessa (EAKR: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020) tavoitteena on laajentaa ja kehittää Kujalan bioraaka-ainetehtaan raaka-ainepohjaa ja tuotevalikoimaa taloudellisesti kannattavan ja kestävän liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Hankkeessa keskitytään kierrätyslannoitteen tuotekehityksen ja liiketoiminnan pilotoimiseen sekä vahvistamme Kujalan kierto- ja biotalousekosysteemiä yhdistämällä sivu- ja raaka-ainevirtoja kiertotalouslannoitteeseen isommaksi kokonaisuudeksi, josta saataneen taloudellisesti kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa, joka kehittää kokonaiskestävyyttä ja systeemistä muutosta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Aalto-yliopiston kanssa.