Ihmiset

Eri poluilla työllisyyteen -hankkeessa työskentelee tutkijoita useammalta eri tieteenalalta ja eri Euroopan maista.
Minna van Gerven
Tuuli Malava
Merita Jokela
Peppi Saikku
Joonas Ollonqvist
Kenneth Nelson
Rense Nieuwenhuis
YHTEISTYÖKUMPPANI: Rik van Berkel
YHTEISTYÖKUMPPANI: Jane Millar