Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa keskityt taiteen ja sen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun sekä tieteelliseen työskentelyyn. Opinnot kattavat laaja-alaisesti taiteiden tutkimuksen historiaa, arjen ja populaarikulttuurin kysymyksiä, taiteellisten teosten analysointi- ja tulkintamenetelmiä sekä taidehallintoa. Ohjelman sisällä valitset erikoistumissuunnan viidestä tieteenalasta, joita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede.
Tutustu opintosuuntiin