Opiskelu

Opiskelu kielten kandiohjelmassa on monipuolista. Koulutusohjelman yhteisissä opinnoissa tutustutaan muun muassa kielitieteeseen ja fonetiikkaan sekä kirjallisuudentutkimukseen. Varsinaisissa kieliopinnoissa puolestaan syvennytään opiskeltavan kielen rakenteisiin, kielen käyttämiseen ja kielialueiden kulttuureihin. Opintosuuntasi kielen lisäksi voit valita muita kieliä täydentämään opintojasi. Lisäksi opintoihin kuuluu työelämäopintoja, jotka yhdessä valinnaisten opintojesi kanssa auttavat sinua valitsemaan uratavoitteen, jota kohti opinnoissasi suuntaat. Tarkempaa tietoa opintojen sisällöistä löydät opinto-oppaasta.

Opiskelumuotoja on useita aina luentokursseista ryhmätehtäviin ja itsenäiseen työskentelyyn.  Opiskelumuodot vaihtelevat eri opintojaksojen välillä. Oman opintosuuntasi tuutorit ja opinto-ohjaajat opastavat sinua opinnoissasi, joten kukaan ei jää yksin.

Kielten kandiohjelmassa voit opiskella myös japania.

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen mahdollisuutesi ovat monet. Kun tulet hyväksytyksi kielten kandiohjelmaan, saat samalla oikeuden suorittaa maisterin tutkinnon kielten maisteriohjelmassa tai, mikäli opintosuuntasi on englanti, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmassa. Lingvistiikan opintosuunnasta saat oikeuden jatkaa kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelmaan.

Voit myös hakea kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan, mikäli pääopintosuuntasi on englanti, espanja, italia, japani, kiina, latvia, liettua, portugali, puola, ranska, saksa, tšekki, venäjä tai venäjä äidinkielenä.

Suoritettuasi kandintutkinnossa sopivat valinnaiset opinnot voit pyrkiä myös esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmaan, alue- ja kulttuuritutkimuksen maisteriohjelmaan tai Intercultural Encounters -maisteriohjelmaan. Tarkemmista vaatimuksista kerrotaan opintojen aikana.

Huomioi, että voit valmistua kääntäjäksi ja tulkiksi vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmasta sekä aineenopettajaksi vain kielten maisteriohjelmasta tai englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmasta. Lisätietoa pätevyyksistä saat ohjelmien omilta sivuilta tai opettajan pätevyyden osalta opiskelijan ohjeista.