Opintojen varhaisessa vaiheessa valitset opintosuuntasi. Se on joko estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, musiikkitiede, teatteritiede tai yleinen kirjallisuustiede. Erikoistumisopinnoissasi syvennyt valitsemasi alan tutkimusperinteeseen ja –menetelmiin, tulkintatapoihin sekä historiaan. Voit keskittyä yksittäisen taiteenlajin teemoihin, lajeihin, tyyleihin, muotokieleen, jne.  Lisäksi opintoihin voi valita myös muiden taiteentutkimuksen kokonaisuuksia tai valinnaisia opintoja muista koulutusohjelmista. Opiskelemalla yleistä kirjallisuustiedettä voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi.  Opinnot tarjoavatkin mahdollisuuden luoda hyvin yksilöllisen ja monitieteisen tutkinnon.