Opiskelu

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa on kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia, joissa kehität eri taiteenlajien tuntemustasi ja opit niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja analysointitapoja. Olennaista on myös perehtyminen taiteenlaijien historiaan sekä niiden keskeisiin teoksiin.    

Opintojen varhaisessa vaiheessa valitset opintosuuntasi. Se on joko estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, musiikkitiede, teatteritiede tai yleinen kirjallisuustiede. Erikoistumisopinnoissasi syvennyt valitsemasi alan tutkimusperinteeseen ja –menetelmiin, tulkintatapoihin sekä historiaan. Voit keskittyä yksittäisen taiteenlajin teemoihin, lajeihin, tyyleihin, muotokieleen, jne. 

Opiskelu on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä. Kursseilla kirjoitetaan myös esseitä ja oppimispäiväkirjoja.