Ura

Maataloustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat yleensä opintoja maisterivaiheeseen, josta valmistuttua siirrytään työelämään tai tohtoriopintojen pariin (ks. vastaavat maisteriohjelmat ja niiden Ura-sivut). 

Alalta valmistuneet maisterit ovat työllistyneet hyvin ja sijoittuneet asiantuntija-, opetus-, tutkimus-, kehitys-, neuvonta-, esimies- ja johtotehtäviin Suomessa tai ulkomailla mm. seuraaville aloille

  • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät  (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, teollisuus)
  • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (ministeriöt, valvontavirastot, EU, FAO)
  • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset)
  • Opetus-, koulutus- ja neuvontatehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, kehitysyhteistyöprojektit)
  • Viestintätehtävät (yliopistot, media, yritykset, ministeriöt, järjestöt)
  • Yrittäjyys (oma yritys)

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta muun muassa:

Mikä minusta tulee isona? Haastatteluja opiskelusta ja urasta