Kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa saat koulutuksen, jolla työllistyy! Kasvatustieteiden koulutusohjelmissa on seitsemän suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Yhteistä kaikille opintosuunnille on, että valmistuessasi olet kasvun, kasvatuksen ja oppimisen asiantuntija. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen.

Monet opiskelijoistamme työllistyvät valmistuttuaan erilaisiin perinteisiin opetus- ja kasvatustehtäviin. Yleisiä urapolkuja löytyy myös kasvatus-, koulutus- ja opetusalan kehittämiseen ja hallintoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Erilaisiakin uratarinoita on runsaasti: kasvatustieteistä valmistuneita toimii muun muassa yrittäjinä ja politiikassa.