Henkilöt

Geotieteiden kandiohjelmassa opettavat kaikki geologian ja geofysiikan opetustehtävissä työskentelevät henkilöt. Täältä löydät kuvagallerian ja lyhyet kuvaukset heistä sekä koulutusohjelman koulutussuunnittelijasta ja johtoryhmän opiskelijajäsenistä. Ohessa joistakin opettajista tutustumisvideo englanniksi.

Kandivaiheessa useimpien kurssien opetuskieli on suomi . Tästä poikkeuksena ovat vain David Whippin kurssit "Introduction to Quantitative Geology" ja "Geo-Python",  Heikki Sepän kurssi "Quaternary Geology and Biostratigraphy" sekä Geokemian kurssi "Geochemistry", jonka opettaa Christoph Beier. Kurssin laskuharjoitukset pidetään myös suomeksi.

Kirsti Korkka-Niemi on yliopistonlehtori ja hydrogeologian dosentti. Hän opettaa pääasiassa hydrogeologiaan ja geokemiaan liittyviä kursseja.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Hydrogeologia
 • Geokemia
 • Ympäristögeologia

Christoph Beier on geokemian professori ja hän opettaa kandiohjelmassa geokemiaa sekä maisteriohjelmassa petrologiaa, geokemiaa ja analyyttisiä menetelmiä. Hänen pääasialliset tutkimusaiheensa ovat:

 • Igneous trace element and isotope geochemistry and petrology
 • Geochemistry of the short-lived U-series decay chains
 • Spatial and temporal evolution of magmatic systems
 • Geology and Petrology of marine igneous systems

Mikael Fortelius on evoluutiopaleontologian professori. Hänen kursseillaan opit elämän synnystä ja kehittymisestä sekä nisäkkäiden evoluutiosta ja muinaisista ympäristöistä. 

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Euraasian maanisäkkäiden evoluutio ja Euraasian mannerympäristöjen kehitys.
 • Laskennalliset menetelmät paleobiologiassa ja evoluution ymmärtämisessä
 • Ihmisen syntyyn ja kehittymiseen liittyvät paleoympäristöt, ihmisen vaikutukset ekosysteemiin

Juha Karhu on Geologian ja Mineralogian professori. Hän opettaa geokemiaa ja isotooppi geokemiaa, sekä hydrogeokemiallista mallintamista (Juha on jäämässä eläkkeelle marraskuussa 2019).

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Hiilen isotoopit, hiilen kierto ja hapellisen ilmakehän kehittyminen
 • Vedyn ja hapen isotooppi koostumuksen systematiikka hydrologisessa kiertokulussa
 • Hapen isotooppi -suhteet paleoilmaston indikaattorina

Ilmo Kukkonen on kiinteän Maan geofysiikan professori ja hän opettaa useilla geofysiikan kursseilla alkaen perusteista aina litosfäärin rakenteiden selvittämiseen ja erilaisten mittausmenetelmien tuottaman syväseismisen aineiston käsittelyyn.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Seisminen malmin etsintä
 • Fennoscandian Kilven lämpötilaolosuhteiden mallinnus

Petri Peltonen taloudellisen geologian työelämäprofessori.  Tällä hetkellä hän antaan ainoastaan maisteritason opetusta malmigeologian, malmimineralogian, malminetsinnän menetelmien ja mineraalitalouden aloilta.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Ore-forming processed in magmatic systems
 • Orogenic gold deposits
 • Mantle petrology and formation of diamond deposits
 • Methods of mineral exploration

Tapani Rämö on geologian ja mineralogian professori. Hän opettaa endogeenisiä prosesseja , erityisesti magmapetrologiaa (kivisulien alkuperä ja kehitys sekä kivisulista kiteytyvät kivilajit).

Hänen tutkimuskohteitaan ovat graniitit, vulkaaniset systeemit ja mantereisen litosfäärin kehitys.

Heikki Seppä on kvartäärigeologian professori.  Hän opettaa biostratigrafiaa, eksogeenisiä prosesseja, kvartäärigeologiaa ja paleoklimatologiaa.

Hänen tutkimuksensa keskittyy geologian, klimatologian ja ekologian rajapintaan. Hän käyttää fossiiliaineistoja (siitepölyt yms.), paleoilmastomalleja ja ekosysteemimalleja tutkiakseen muinaisia ilmastonmuutoksia ja niihin liittyviä muutoksia populaatioissa ja ekosysteemeissä.

Maanjäristysseismologian apulaisprofessori Gregor Hillers opettaa pääasiassa maisterivaiheessa tutkimusalaansa liittyviä kursseja, kuten kurssit  "Theory of Seismic Waves" ja "Seismogram and time series analysis".

David Whipp on geodynaamisen mallintamisen apulaisprofessori. Kandiopinnoissa hän opettaa kursseja "Geo-Python" ja "Introduction to Quantitative Geology". Maisteriopinnoissa hän opettaa kiinteän maan geofysiikan opintosuunnalla.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Lithospheric geodynamics
 • The interactions of climate, erosion, and tectonics in mountains
 • Thermochronology
 • Numerical modelling
 • High-performance computing

Aku Heinonen on petrologian yliopistonlehtori. Geotieteiden kandiohjelmassa hän opettaa kivilajien tutkimusta, kideoptiikkaa ja petrografiaa sekä kallioperägeologian kenttäkursseja. Aku myös vastaa kandiohjelman opintoneuvonnasta ja henkilökohtaisesta opintojen suunnittelusta.

Hänen tutkimusaiheitaan ovat:

 • Kallioperägeologia
 • Magmakivien ja erityisesti graniittien petrologia
 • Anortosiittisten kivien petrologia
 • Isotooppigeokemian ja mineralogian magmapetrologiset sovellukset

Jussi Heinonen on Suomen Akatemian akatemiatutkija ja hän johtaa 5-vuotista projektia (2016-2021), joka liittyy kerrosintruusioiden termodynaamiseen ja geokemialliseen mallintamiseen.  Kerrosintruusioit ovat tärkeitä Cu, Ni, and platina-ryhmän malmien isäntäkiviä.  Jussi on myös mukana tutkimusryhmässä, joka tutkii laakiobasaltteja, suurimpia vulkaanisia kerrostumia Maan historiassa. Jussi opettaa petrologiaa, rakennegeologiaa ja 3D mallintamista ja harrastaa vapaa-aikanaan kalliokiipeilyä ja kitaransoittoa.

Anu Kaakinen on sedimentologian yliopistonlehtori ja vastaa lähinnä sedimentologian opetuksesta perusopintokursseista maisterivaiheeseen. Hänen tutkimusaiheitaan ovat Euraasian myöhäis-kenotsooinen ilmasto, ympäristöt ja ekosysteemit. Nykyisten tutkimusprojektien kenttätyöt tehdään Kiinassa ja Iranissa.

Päätutkimusaiheita ovat:

 • Euraasian mannerympäristöjen evoluutio
 • Itä-Aasian monsuunihistoria
 • Itä-Aasian tuulen kerrostamat hienojakoiset sedimentit

Emilia Koivisto on yliopistonlehtori. Hän opettaa sovellettua geofysiikkaa useilla eri kursseilla, esim. maatutkan käyttöön perehdyttävällä kurssilla ja seismisiä heijastusluotauksia käsittelevällä kurssilla.

Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat:

 • Seismiset malminetsintämenetelmät
 • Tiedonlouhintamenetelmät malminetsintäaineistojen tulkinnassa
 • Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Seija Kultti on yliopistonlehtori ja hänen opetusalansa on ympäristögeologia.

Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluu:

 • Arktinen palaeoklimatologia ja puurajan siirtymishistoria.

Mia Kotilainen on geotieteiden kandiohjelman koulutussuunnittelija. Hakuvaiheessa voit kysyä häneltä tieteenaloihin (geologia ja geofysiikka) sekä kursseihin liittyviä asioita. Kaikki hakemisprosessiin liittyvät kysymykset kannattaa laittaa hakijapalveluihin (avaussivulla sivun alaosassa).

Mia opettaa Geologina työelämässä -kurssia yhdessä Aku Heinosen kanssa.

Voit kysyä Mialta opintojen koostamiseen, rakenteeseen ja kursseihin liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteella kumpula-student@helsinki.fi

Piritta Stark on kolmannen vuoden opiskelija ja on geologiassa kiinnostunut tällä hetkellä eniten sedimentologiasta ja petrologiasta. Opiskelujen vastapainoksi hän harrastaa kuvataidetta. Piritta on Geotieteiden kandiohjelman opiskelijajäsen.