Lahjoita näytteitä

Luomus ottaa mielellään vastaan hyväkuntoisia keruutiedollisia näytteitä.

Luomus ottaa vastaan hyväkuntoisia keruutiedollisia näytteitä tieteellisiin kokoelmiin liitettäväksi. Vastaanotamme mm. harrastajien keräämiä näytteitä ja näytekokoelmia, sekä tutkimusprojekteja varten kerättyjä näytteitä. Kokoelmiin ei liitetä sellaisenaan laajoja ympäristön tilan seurantaa varten kerättyjä aineistoja. Kokoelmiemme tarkoitus on tieteellinen tutkimus, joten näytteistä täytyy olla saatavilla myös keruutietoja. Tarvittavat tiedot ja niiden toimitustapa vaihtelevat osakokoelmittain, tutustu vaatimuksiin alta.

Kokoelmalahjoitus

Lahjoituksen myötä näytteiden täysi omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy Luomukselle. Tämä pitää sisällään myös oikeuden poistaa materiaali museon kokoelmista, joko luovuttamalla se toisen museon kokoelmiin tai tarvittaessa tuhoamalla.

Kokoelmalahjoitusta suunnitellessasi, ota yhteyttä osakokoelman vastuuhenkilöihin. Eräisiin merkittävimmistä kokoelmalahjoituksista voit tutustua alla olevista linkeistä. 

Kuinka lahjoitat näytteitä

Otamme vastaan lahjoituksina hyväkuntoisia keruutiedollisia hyönteisnäytteitä ja näytteisiin liittyviä muistinpanoja. Näytteissä tulee olla etiketit, joista käy ilmi keruuaika, paikka ja kerääjä. Myös sarjanumerollisia näytteitä yhdessä muistiinpanokirjojen kanssa voi tarjota museolle. Kopiot näytteisiin liittyvistä luvista ja todistuksista (suojelualueiden keruuluvat, ulkomaiset aineiston maastavientiluvat jne.) voi toimittaa paperilla tai sähköisesti.

Mikäli kyseessä on suuri kokoelma, näytteiden liittämistä kokoelmaan nopeuttaa huomattavasti, mikäli keruutiedot ovat jo valmiina elektronisessa muodossa, esim. Excel-taulukossa.

Joissain tapauksissa myös keruutiedoiltaan puutteellisille näytteille voi olla käyttöä, esimerkiksi jos kyseessä ovat hyväkuntoiset näytteet lajeista, joita emme yleensä saa kokoelmiimme. Näille saattaa olla tarvetta näyttely- tai opetuskäytössä.

Lahjoituksen myötä näytteiden täysi omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy Luomukselle. Tämä pitää sisällään myös oikeuden poistaa materiaali museon kokoelmista, joko tuhoamalla tai luovuttamalla se toisen museon kokoelmiin. Lahjoitusta suunnitellessasi ota yhteyttä osakokoelman vastuuhenkilöön.

Otamme mielellämme vastaan keruutiedollisia hyväkuntoisia näytteitä. Näytteissä tulisi olla vähintäänkin keruuaika- ja paikka. Myös muut näytteeseen liittyvät tiedot ovat arvokkaita, kuten tiedot kerääjästä tai löytäjästä, keruutavasta tai kuolinsyystä ja elinympäristöstä. Samoin näytteisiin liittyvät muistiinpanovihot ovat usein tärkeitä. Mikäli kyseessä on suuri kokoelma, näytteiden liittämistä kokoelmaan nopeuttaa huomattavasti, mikäli keruutiedot ovat jo valmiina elektronisessa muodossa, esim. Excel-taulukossa.

Joissain tapauksissa myös keruutiedoiltaan puutteellisille näytteille voi olla käyttöä, esimerkiksi jos kyseessä ovat hyväkuntoiset näytteet lajeista, joita emme yleensä saa kokoelmiimme. Näille saattaa olla tarvetta näyttely- tai opetuskäytössä.

Lahjoituksen myötä näytteiden täysi omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy Luomukselle. Tämä sisältää myös oikeuden poistaa materiaali museon kokoelmista, joko tuhoamalla tai luovuttamalla se toisen museon kokoelmiin.

Lahjoitusta suunnitellessasi, ota yhteyttä osakokoelman vastuuhenkilöön.

Otamme vastaan vanhoja herbaarioita (esim. koululaisnäytteitä) katsottaviksi, jos ne ovat teknisesti hyvin prässättyjä ja säilyneitä (ei esim. home- tai hyönteisvaurioita) ja jos niihin liittyvät keruupaikkatiedot ovat riittävän tarkat. Tämä tarkoittaa, että keruupaikka on tarkennettavissa suunnilleen neliökilometrin tarkkuudella. Kunta tai kylä ei yksistään ole riittävä siihen tarkoitukseen. Lisäksi on toivottavaa, että kasvuympäristö kuvataan riittävän tarkoin (esim. pelkkä ”metsä” on yleensä liian niukka ilmaisu).

Lahjoituksen myötä näytteiden täysi omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy Luomukselle. Tämä sisältää myös oikeuden poistaa materiaali museon kokoelmista; joko luovuttamalla se toisen museon kokoelmiin, muuhun käyttöön tai tarvittaessa poistamalla. Usein lahjoituksesta päätyy kokoelmiin vain pieni osa. Mikäli teillä on mahdollisuutta lähettää valokuva parista tyypillisestä näytearkista sähköpostitse, on henkilöstömme helpompi päättää, onko kasvio meitä kiinnostava.

Koululaisherbaarioissa on yleensä hyvin tavanomaista lajistoa, sillä aikanaan niitä kerättiin opetustarkoituksessa ja niissä keskityttiin nimenomaan helposti löydettävään ja tunnistettavaan lajistoon, jota kokoelmissamme on jo varsin paljon edustettuna.

Valitettavasti emme pysty järjestämään kokoelmien noutoa. Lahjoitusta suunnitellessasi ota yhteyttä kokoelman vastuuhenkilöön.

Otamme vastaan näytteitä, jotka lisäävät sammal-, sieni- ja jäkälälajiston tuntemusta, lajien evoluution ymmärtämistä sekä tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Näytteissä tulee olla lajintunnistus sekä tiedot keruupaikasta (ml. koordinaatit ja tieto koordinaattijärjestelmästä), elinympäristöstä (huomiothan, että lahopuiden sienille isäntäpuu, sen halkaisija ja lahoaste (jos tiedossa) ovat myös perustietoja), keruuajasta ja kerääjästä. Muutamaa näytettä isommissa lahjoituksissa tietojen on oltava sähköisessä taulukossa, jonka pohjan saa kokoelman vastuuhenkilöltä.

Huomioithan, että jäkälien ja sammalten keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen vaaditaan maanomistajan lupa. Suojelualueilta kerättyjen näytteiden lahjoituksiin tulee liittää kopio keruuluvasta.

Lahjoituksen myötä näytteiden täysi omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy Luomukselle. Tämä sisältää myös oikeuden poistaa materiaali museon kokoelmista; joko luovuttamalla se toisen museon kokoelmiin, muuhun käyttöön tai tarvittaessa poistamalla.

Lahjoitusta suunnitellessasi ota yhteyttä kokoelman vastuuhenkilöön.

Lahjoitusta suunnitellessasi ota yhteyttä kokoelman vastuuhenkilöön.