Valtter Vuori - kokemuksia YET-kandiohjelmasta

Valtter Vuori on YET-kandiohjelmasta vuonna 2020 valmistunut nuori mies, joka jatkaa maisteriopintojaan Viikissä, Helsingin yliopistossa. Valtter painotti opinnoissaan elintarviketaloutta ja kulutusta. Kysyimme Valtterilta miksi hän valitsi YET-kandiohjelman, ja mitkä ovat hänen kokemuksensa opiskelusta Viikissä.

Miten päädyit opiskelemaan YET-kandiohjelmaan?

Halusin erottua työmarkkinoilla soveltavalla talousosaamisella, globaalit haasteet huomioiden. Kaikki kaverit tähtäsivät opiskelemaan kauppatieteitä ja itse halusin jotain muuta. Täällä on todella laaja mahdollisuus valita kursseja; voi esimerkiksi valita joko enemmän taloustieteen puolelta tai sitten enemmän elintarviketieteisiin painottuvia kursseja, kuten minä tein. Meistä tulee talousalan osaajia, ja haluamme erottua työmarkkinalla spesifillä osaamisella.

Kenelle YET-kandiohjelma sopii?

YET-kandi sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista aiheista ja niille, jotka miettivät kaupallisia aineita tai joita kiinnostaa ympäristöasioiden ratkaiseminen. Jos haluat soveltavan tutkinnon geneerisen sijaan ja talousasiat kiinnostavat, hae tänne! Alaamme liittyvät kysymykset eivät ole häviämässä, vaan ne ovat jatkuvasti enemmän tapetilla. Tällä markkinalla ei tule raja vastaan eikä teknologia korvaa meitä. 

Millaista on opiskella Viikissä?

Viikissä opiskelu on hyvin itsenäistä ja käytäntöön soveltavuus on läsnä koko ajan opiskeluissa. Edistyneemmillä kursseilla mahdollisuus jopa valita työelämään liittyvän projektin ja perinteisen opiskelun välillä. Minulla on jäänyt mieleen elintarviketieteiden puolelta pakkausteknologian kurssi. Ryhmätyömme eteni hyvin ja veimme myös ideaa eteenpäin kurssin jälkeen. Se oli hyvin käytännöllinen kurssi.

Opiskelussa on ollut kivointa ystävät, yhteisöllisyys, opintojen muovautuvuus, tapahtumat, yritysvierailut sekä mahdollisuus tehdä töitä opintojen ohessa. Ystävät ja yhteisö tekevät hyvät oltavat. Viikki on kiva paikka. Olen hyvin aktiivinen ainejärjestötoiminnassa ja sen kautta niiden tapahtumissa.

Mitä teet nyt ja tulevaisuudessa?

Opintojen ohella olen tehnyt oman alan töitä päivittäistavarakaupassa. Opintojen myötä vastuuni yrityksessä on kasvanut, ja olen nyt täydennyssuunnittelija operatiivisessa ostossa elintarviketukussa. Pidän kuitenkin mielessä, että jo ensimmäisenä vuonna opettajat jo muistuttivat, että kannattaa tehdä maisteri, vaikka työelämä imaisisi mukanaan.

Haluan löytää oman alan työpaikan, missä voin kehittää itseäni. Haluan pysyä itseäni kiinnostavalla alalla; aihe etusijalla, en ole rahan perässä. Mielenkiinto oman alan asioita kohtaan pysyy.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.