Siiri Räisänen - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Siiri aloitti ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa vuonna 2018 ja valitsi elintarviketalouden ja -kulutuksen opintosuunnan. Opinnot ovat antaneet hänelle hyvät eväät kulutuksen ja ruokajärjestelmän kestävyyshaasteiden ratkomiseen. Myös Viikin monitieteellinen ympäristö on laajentanut Siirin maailmankuvaa.

Lukion jälkeen punnitsin opiskelua niin kauppatieteiden, maantieteen kuin elintarviketieteenkin parissa. Kun pitkän nettiselailun jälkeen löysin ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman, innostuin. Tässähän yhdistyvät kaikkien näiden opinalojen elementit! Tuntui, että tällä koulutuksella pystyisin tekemään kiinnostavia ja merkityksellisiä asioita.

Opinnot avartavat ajattelua

Fuksivuonna opintomme koostuivat peruskursseista, joissa aiheet olivat moninaisia: elintarvikemarkkinointia, mikrotaloustiedettä ja maatalouspolitiikkaa. Pidin siitä, että opin kaikenlaista. Maailmani avartui.

Toisena opiskeluvuonna valitsimme opintosuunnan. Valitsin elintarviketalouden ja kulutuksen, koska elintarviketalousjärjestelmän ja kulutuksen kestävyysongelmat kiinnostuvat minua. Kandiopinnoissa opin liiketaloustieteen perusteet elintarviketalouden näkökulmasta. Eniten kuitenkin nautin kuluttajaekonomian kursseista, joissa tutustuimme kulutusyhteiskunnan rakentumiseen ja kestävyysongelmiin. Olen myös iloinen, että opin taloustieteen keskeiset teoriat ja periaatteet. Ymmärrän nyt paljon paremmin yhteiskunnassa käytävää talouskeskustelua.

On hienoa, että jo kandiopinnoissa sain tehdä opinpolustani omannäköiseni. Tein kanditutkinnossani viestinnän sivuaineen Helsingin yliopistossa. Kanditutkielmassani yhdistin minua kiinnostavia aiheita – kirjoitin ympäristödiskursseista sosiaalisessa mediassa.

Maisteriopinnot syventävät ymmärrystä

Tällä hetkellä suoritan opintojani elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa, johon voi jatkaa suoraan Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta. Olen päässyt hyödyntämään kanditutkinnossani oppimaani: pohdin ratkaisuja kestävyysongelmiin ja kyseenalaistan vallitsevia lähestymistapoja. Suosikkikurssejani ovat ehdottomasti olleet ecological economics ja degrowth. Pidin erityisesti myös kurssista maaseudut osana kestävyysmuutosta.

Toisinaan minut valtaa tunne, että en osaa mitään konkreettista, kuten mallintaa hiilensidontaa tai laskea tarvittavia lannoitemääriä. Olen ymmärtänyt, että tämä koulutus ei valmista minua suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin, mutta se sopiikin minulle hyvin. Näin ollen myös työllistymismahdollisuudet ovat laajat. Olen utelias, kiinnostunut monista asioista ja haluan tarkastella asioita laaja-alaisesti. Koen tämän myös vahvuudekseni kestävyyskysymyksiä ratkaistessa, koska niissä on otettava huomioon monia eri näkökulmia.

Viikki opettaa monella tavalla

Viikki on ihana opiskelijaympäristö! Kampuksella on rento, lämmin ja luonnonläheinen ilmapiiri. Minun stadilainen kuplani puhkesi, kun pääsin tutustumaan ympäri Suomea kasvaneisiin opiskelijoihin. Englannin kielen kurssilla kuuntelin haltioituneena kotieläintieteiden opiskelijan esitelmää eri nautaroduista. Viikki opettaa monella tavalla!

Viikissä on kaikenlaisia hauskoja opiskelutapahtumia. Ensimmäisenä opiskeluvuonna osallistuin PM-kisoihin, Pohjoismaisten maatalous-metsätieteiden yliopistojen urheilutapahtumaan, joka järjestettiin sinä vuonna Suomessa. Kilpailimme päivisin eri urheilulajeissa muita pohjoismaisia joukkueita vastaan. Illalla juhlimme yhdessä.

Ehdoton lempitapahtumani on Viikin lasketteluseuran Wiskin vuotuinen laskureissu Rukalle. Rakastan laskettelua, ja on ihana päästä hyvällä porukalla mäkeen. Maisteriopinnot aloitin vaihdossa Calgaryssa, Kanadassa. En voi muuta sanoa kuin, että vaihto on ihmisen parasta aikaa!

Ainejärjestötoiminta tuo lisämaustetta opiskeluun

Viikissä on aktiivista ainejärjestötoimintaa. Pienessä maa- ja metsätaloustieteen tiedekunnassa toiminta on lämminhenkistä ja siihen on helppo lähteä mukaan. Tein itse pari vuotta ainejärjestöhommia ja toimin Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomien VEKE:n yritys- ja ekskursiovastaavana. Hoidin yritysyhteistöitä ja järjestin opiskelijoillemme ekskursioita yhdessä yritysten kanssa. Olin mukana myös Viikin maa- ja metsätaloustieteellisen työelämätapahtuman ViikkiAreena-podcastin tuottamisessa. Näissä hommissa tutustuin moniin mukaviin viikkiläisiin.

Löysin ainejärjestötoiminnan kautta myös nykyisen työni Valion viestinnän tiimissä, jossa olen viihtynyt jo kaksi kesää. Valiolla olen päässyt tutustumaan laajasti elintarviketalouden toimijoihin ja kestävyyskysymyksiin. Nyt viidentenä opintovuotenani teen töitä opintojen ohella. Syksyllä vuorossa on gradu. Tulevaisuus tuntuu kiinnostavalta!

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.