Päivi Timonen - uratarinoita YET-kandiohjelmasta

Päivi Timonen valmistui Helsingin yliopistosta jo 1980-luvulla ja suuntasi työelämään. Hän kuitenkin palasi yliopistoon vuosia myöhemmin lukemaan kuluttajaekonomiaa aina tohtoriksi asti. 

-Aina elämässä ei tiedä minne sitä päätyykään. Itse hain alun perin opiskelemaan biologiaa, ja olisinkin saanut paikan Oulusta tai Joensuusta, mutta halusin nimenomaan Helsinkiin opiskelemaan, Päivi Timonen kertoo.

Timonen pääsi Viikkiin opiskelemaan vuonna 1984, ja sai valita silloin pääaineena vielä olemassa olleiden kodintaloustieteen ja kodinteknologian väliltä.

- Päädyin valitsemaan kodinteknologian, koska minulla oli aiempia opintoja teknologiasta, taloustieteestä ja kemiasta. Loppujen lopuksi minulla kerääntyi aika luonnontieteellisesti painottuneet opinnot sen lisäksi että opiskelin kieliä, Timonen kertoo.

Paluu yliopistoon pitkän työuran jälkeen

Timonen valmistui kodinteknologiasta vuonna 1984 ja lähti työelämään.

- Tekemisen kautta oppii. Olen ollut useassa eri paikoissa tutkijana, ja minulla on johtamiskoulutuksen lisäksi jonkun verran myös pankkitaustaa, Timonen kertoo. 

Hän palasi usean työntäyteisen vuoden jälkeen opiskelemaan Helsingin yliopistoon kuluttajaekonomiaa. 

- Valmistuin kuluttajaekonomiasta maisteriksi vuonna 1994. Sen jälkeen aloitin jatko-opinnot ja tein ensin lisensiaatin ja sitten tohtorin tutkinnon, hän muistelee.

Tohtorintutkinto valmistui vuonna 2002. Suurimman osan urastaan Timonen on tehnyt Kuluttajatutkimuskeskuksella, jossa hän työskentelee nyt johtajana.

- Tässä iässä minulla on jo pitkä työura takana. Mielenkiintoisintani tämänhetkisessä työssäni on osallistua kansainväliseen keskusteluun juuri kuluttajapolitiikan saralta, hän pohtii.

Ainejärjestöt antoivat eväät työelämään

Timonen muistelee opiskeluajoiltaan erityisen lämpimästi ainejärjestöjen toimintaa.

- Ainejärjestöt ja tuutorit opastivat ansiokkaasti minut yliopistomaailmaan ja auttoivat opintojen eteenpäin viemisessä. Lisäksi sen kautta järjestettiin paljon yritysvierailuja, joissa pääsi näkemään yritysmaailmaa käytännössä, Timonen sanoo.

Opiskeluajan työpaikan saamisessa auttoivat verkostot, joita sai rakennettua sekä ainejärjestöjen että laitoksen suhteiden kautta. 

- Verkostoitumisen kautta työnantajat esimerkiksi tiesivät, kuka oli juuri valmistumassa, hän sanoo.

Nykyisiä opiskelijoita hän kannustaa panostamaan kirjoitustaitoihin.

- Hyvä kirjoitustaito on aivan mieletön kyky, jonka avulla asioita pystyy ajattelemaan loppuun asti. Olen itse opiskellut näitä taitoja opintojen jälkeen, sillä analyyttistä kirjoitustapaa tarvitsee niin esihenkilötaidoissa kuin johtamisessakin, hän tiivistää.