Nadia Korkman ja Kaius Jaatinen - kokemuksia ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta

Nadia Korkman ja Kaius Jaatinen ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta (YET) valmistuneita maatalous- ja metsätieteiden kandidaatteja. Nadja painotti opinnoissaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa, Kaius maatalousekonomiaa. Kysyimme heiltä, millaista on opiskella YET-kandiohjelmassa.

Miten päädyitte opiskelemaan ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan? 

Nadia: Ennen kandiohjelmaan hakeutumista olin pohtinut ruotsinkielisiä politiikan opintoja. Ympäristöasiat ovat kuitenkin kiinnostaneet minua aina paljon. Koin myös talouden ymmärtämisen tärkeäksi. Ajattelin, että näiden kaikkien yhdistäminen olisi hyvä idea, joten päädyin valitsemaan YET-kandiohjelman. Työmarkkinoilla ympäristö- ja talousasiat ovat usein haastavia sovittaa yhteen, joten halusin oppia, miten niitä pystyisi yhdistämään ja tekemään yhteiskunnasta kestävämmän. 

Kaius: Lukiossa opiskelin paljon luonnontieteitä, kuten biologiaa, kemiaa ja fysiikkaa. Olen myös aina pitänyt matematiikasta. Luonnontieteiden soveltaminen ympäristökysymyksiin, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ruuan tuotantoon olivat teemoja, jotka alkoivat kiinnostaa minua. Viikissä näitä asioita pääsi yhdistämään ja soveltamaan taloustieteen kanssa.

Mikä on ollut opiskeluissa yllättävää, eli mitä et osannut hakiessa odottaa?

Nadia: Olisin ajatellut, että pakollisissa opinnoissa olisi ollut jonkin verran luonnontieteitä. Otin kuitenkin itse joitakin ympäristötieteen kursseja.

Kaius: Opinnot ovat olleet suurin piirtein sitä mitä odotin. Kävin IB-lukion, mikä valmisti hyvin akateemiseen opiskeluun. Yliopistossa erona on kuitenkin se, että kurssit saa valita täysin itse, joten valinnanvapautta on paljon.

Mikä YET-kandiohjelman opintojakso on jäänyt mieleenne ja miksi?

Nadia: Olen pitänyt paljon ympäristöpolitiikkaan liittyvistä kursseista. Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa -kurssi oli erityisen kiinnostava! Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen oli myös erittäin mielenkiintoinen kurssi, josta opin paljon uutta. Kurssit, joilla on vierailijaluennoitsijoita, ovat tosi mielenkiintoisia, sillä niissä on eri teemoja ja luennoitsijat tietävät omasta aiheestaan tosi paljon.

Kaius: Eniten mieleen ovat jääneet laskentatoimen kurssit, sillä niistä ollut erityisesti hyötyä töissä. Lisäksi R-koodaaminen ja lineaarinen mallintaminen ovat olleet minulle mieluisia. Tilastollisen analyysin ymmärtäminen on ollut hienoa, sillä sitä voi käyttää niin moneen asiaan, kuten maatalouden ja ympäristöasioiden parissa tai finanssialalla tai teollisuudessa. Olen itse aika matemaattinen, ja omaan matemaattisen ajattelutavan. Kaikki eivät pidä kuitenkaan matemaattisista kursseista, mutta ohjelmassa voi valita suunnan niin, ettei opinnoissa tarvitse niin paljon matematiikkaa, esimerkiksi politiikkaan tai yrittäjyyteen liittyviä kursseja. 

Millaisia opiskelumuotoja YET-kandissa erityisesti suositaan? 

Nadia: Alussa peruskursseilla on paljon massaluentoja. Itse tein osan opinnoistani ruotsiksi ja osan suomeksi. Sain tehdä tentit ja kanditutkielman ruotsiksi. Ruotsinkielisillä kursseilla oli kuitenkin pienryhmiä. Itselläni saattaa olla siis vähän erilainen kokemus kuin muilla.

Kaius: Kandivaiheen alussa opinnoissa oli aika paljon massaluentoja ja tenttejä. Hiljalleen siirryttiin kuitenkin enemmän kohti pienryhmiä. Maisteriopinnoissa tenttejä on jonkin verran, mutta suurimmaksi osaksi opiskelu on ryhmätyö- ja projektipainotteista. Ryhmätyöt olivat aluksi aika turhauttavia, mutta yliopistossa on hyvä mahdollisuus opetella työskentelemään ryhmässä. Työelämässä ryhmätyön suunnittelu ja kokouskäytännöt ovat erittäin tärkeitä, joten niitä kannattaa harjoitella! Ryhmätyötaidot ovatkin parantuneet paljon ajan myötä.

Mitä pidätte Viikin kampuksesta? 

Nadia: Tykkään, että Viikissä on paljon erilaisia ja eri aloja opiskelevia ihmisiä. Kampus on myös tosi iso ja täällä on hyvät mahdollisuudet opiskeluun. Kampuksella on myös paljon viihtyisiä paikkoja, joissa voi vain hengailla.

Kaius: Täällä on hienoa luontoa ympärillä, kasvihuoneita, sekä paljon opiskelijaravintoloita. Viikissä hyvää ovat myös tietokoneluokat ja tiedekirjasto. 

Miten kuvailisitte opiskelijaelämäänne?

Nadia: Päivässä on yleensä kaksi luentoa. Opiskelut vaativat tietenkin jonkin verran vaivaa, mutta koskaan en ole stressannut liikaa. Kävin fuksivuonna paljon bileissä ja meille muodostui tosi kiva porukka. Vieläkin menen opiskelijakavereiden kanssa erilaisiin tapahtumiin. Olen myös ollut aktiivisesti mukana järjestämässä tapahtumia. Se on tuonut paljon lisäarvoa opiskelijaelämään.

Kaius: Välillä olen käynyt paljon luennoilla, välillä tehnyt enemmän hommia itsenäisemmin. Kuitenkin minulla on aina ollut jonkinlainen opiskelurutiini. Periodien suunnittelu ja aikataulutus on ollut tärkeää. Vaikka ei olisi luentoja, allokoin silti aikaa opiskeluun arkipäiville. Kandivaiheessa kävin jonkin verran opiskelijajuhlissa, mutta olen ollut paljon töissä opintojen ohessa. Myös omat harrastukset ovat vieneet aika paljon aikaa, joten opiskelijatapahtumissa käyminen on jäänyt ajan myötä vähemmälle.

Mihin suuntaatte kanditutkinnon jälkeen?

Nadia: Opiskelen nyt ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa. Harkitsin myös hakevani maisteriin ulkomaille, mutta en tiedä missä olisi Suomea paremmat mahdollisuudet opiskella ympäristöasioita. Ajattelin myös mennä maisterivaiheessa vaihtoon jonnekin Euroopan ulkopuolelle!

Kaius: Mielestäni opinnot tarjoavat hyvät työllisyysmahdollisuudet. Työura riippuu paljon siitä, mihin itse suuntaa. Kandivaiheen aikana työkokemusten kautta huomasin, että haluan olla yksityisellä sektorilla töissä. Maisteriopinnoissa aloin sen takia keskittää opintoja siihen suuntaan. Keskityin esimerkiksi laskentatoimeen, ohjelmointitaitoihin ja johtamiseen. Niille, jotka haluavat esimerkiksi tutkijaksi tai ministeriöön, on omat polkunsa. Näitä voi miettiä jo kandivaiheessa. Kannattaa hakea omaan alaan liittyviä harjoittelupaikkoja, jotta saa tietoa minkälaista on olla töissä erilaisilla tahoilla.

Hienointa minusta opiskelussa on ollut opittujen asioiden soveltaminen työelämässä. Opinnoista on saanut paljon konkreettisia taitoja, joiden olen huomannut olevan uniikkeja työmarkkinoilla. Joten oman ammattiosaamisen kehittäminen on ollut palkitsevinta. Kannattaa etsiä erilaisia kiinnostavia kursseja rohkeasti eri osastoilta ja tiedekunnista!

Mitä haluaisit sanoa YET-kandiin hakemista harkitsevalle?

Nadia: Hae vaan! Tämä on tosi hyvä kandiohjelma, joka antaa hyvän pohjan moneen eri asiaan. Opinnot vaativat kuitenkin kiinnostusta ympäristö- tai elintarvikealaan. Vaikka hommat ovatkin välillä vaikeita, niin kaiken voi oppia!

Kaius: Kannattaa hakea! Luonnonvarojen ja ympäristöalan osaamista vaaditaan entistä enemmän yrityksissä, etenkin energia-, metsä- ja elintarvikealalla. Lisäksi erilaiset teemat, kuten vastuullinen sijoittaminen tai kiertotalous, ovat enemmän ja enemmän pinnalla. Viikistä saa osaamista näihin asioihin!

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.