Milla Nieminen – Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Milla tiesi, että haluaa opiskella ja työskennellä tulevaisuudessa elintarvikkeiden ja ruoan kanssa – tuttava vinkkasi hänelle ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta

Muutaman välivuoden jälkeen Milla tiesi, että haluaa tulevaisuudessa opiskella ja tehdä töitä elintarvikkeiden ja ruoan kanssa - tuttavan vinkistä hän haki opiskelemaan elintarviketaloutta ja kuluttajaekonomiaa.

Milla haki opiskelemaan vuoden 2017 yhteishaussa. Samaan aikaan hän haki myös muihin koulutuksiin ja toteaa nyt jälkeen päin, että havaittavissa oli epävarmuutta siitä, mitä hän oikeastaan halusi opiskella. Kuitenkin jo hakuprosessin aikana elintarviketalous nousi ykkösvalinnaksi.

Opiskelu kandiohjelmassa

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Millalle selkeni nopeasti, että valittu ala on oikea. Perusopintojen laajuus yllätti varsinkin maatalousopintojen osalta. Laajat perusopinnot auttavat kuitenkin hahmottamaan ruoantuotantoketjun yleiskuvaa. Erittäin hyödylliseksi taidoksi työelämän kannalta on osoittautunut opintojen aikana opitut Excel-taidot. Haastaviksi kursseiksi perusopinnoissa Milla nimeää makrotalouden ja tilastotieteet. Perusopinnot suoritetaan Viikin kampuksella.

Eniten opintojen jälkeiseen elämään valmisteli työelämäpainotteiset kurssit, kuten esimerkiksi monitieteinen tuotekehitykseen keskittynyt kurssi.

- Monitieteinen pakkausteknologian kurssi järjestettiin Helsingin yliopiston, Aallon sekä LAB muotoiluinstituutin kanssa yhteistyössä. Kurssilla tehdään oikea yritykseltä tullut projekti, jossa pyritään etsimään ratkaisu pakkausongelmaan. Kurssilla päästiin ratkaisemaan yrityksen oikeaa ongelmaa. Kurssi oli intensiivinen, mutta tosi mielenkiintoinen ja kurssilla oppi paljon.

Opintojen ulkopuolella hyödyllistä oli käydä excursioilla elintarvikealojen yrityksissä. Tutustumiskäynneillä pystyy hahmottamaan, millaisia mahdolliset tulevaisuuden työtehtävät voisivat olla, ja mitä kaikkea omalla koulutuksella voi tehdä.

Harjoittelu ja työelämä

Milla suoritti opintoihin kuuluvan työharjoittelun kesätöiden muodossa kandiopintojen toisen vuoden kesällä. Kesätöissä hän oli Keskolla ruokakauppojen asiakaspalvelussa, ja kesätöiden jälkeen hän jatkoi samassa työssä osa-aikaisena. Nykyään hän työskentelee Keskolla päivittäistavarakaupan puolella toimitusketjuohjauksessa. Toimitusketjuohjauksessa varmistetaan, että Keskon päivittäistavarakauppojen varastossa on riittävästi tuotteita. Millan vastuuseen kuuluu tuoreosastot.

- Minulla oli opintojen alussa ajatus, että haluan tehdä jotain elintarvikkeisiin tai ruokaan liittyvää, se vielä spesifioitui kaupan alalle. Se kiinnosti opintojen aikana ja kiinnostaa vieläkin. Se oli sitä, mitä lähdin hakemaan.

Nykyisessä työssään Milla tarvitsee oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Näiden lisäksi tarvitaan myös kykyä priorisoida asioita sekä kykyä suunnitella ja analysoida omaa työtä. Myös opintojen aikana on mahdollista saada tukea työelämään eri tavoin, kuten osallistumalla Urapalveluiden tarjoamaan työelämään valmistavaan kurssiin ja CV-pajaan.

Nykyisellä työpaikallaan Milla huomaa kesätyöntekijöiden usein olevan opiskelijoita Viikistä. Hänen kurssikaverinsa ovat työllistyneet erilaisiin työtehtäviin elintarvikealan yrityksiin, kuten esimerkiksi vastuullisuusasiantuntijaksi tai markkinointipäälliköksi.

Milla uskoo elintarviketalouden osaajille olevan kysyntää tulevaisuudessakin.

- Varsinkin vastuullisuuden merkityksen lisääntyessä yritykset alkavat ottaa alan osaajia strategian suunnitteluun mukaan, jolloin kysyntä varmasti kasvaa entisestään.

Kenelle koulutusohjelma sopii?

Millan mukaan koulutusohjelma sopii sellaiselle, kenellä on kykyä ajatella nykyistä kestävyysjärjestelmää kriittisesti, ja pystyy kyseenalaistamaan asioita. Koulutusohjelmasta oppii kestävyysajattelua ja suurien kokonaisuuksien sekä ketjujen hahmottamista. Yksi koulutusohjelman eduista on se, että taloustieteiden lisäksi ohjelmassa voi suorittaa elintarviketieteiden perusopinnot. Elintarviketieteiden perusopinnot suorittamalla ohjelmasta voi valmistua elintarviketieteiden kandidaatiksi. Koulutusohjelmasta voi valmistua myös maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi.

- Opinnoista saa kokonaiskuvan elintarvikeketjusta ja oppii ymmärtämään pienten osien lisäksi isoa kuvaa sekä ymmärtämään, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Tärkeitä arvoja koulutusohjelmassa minulle ovat kriittisyys, ympäristöarvot ja vastuullisuus. On tärkeää, että on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja tehdä omien arvojen mukaista työtä.

Elintarviketieteiden tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus työskennellä monipuolisissa työtehtävissä. Koulutus tarjoaa vahvan perustan erilaisten tehtävien monipuoliseen hoitamiseen.

- Pikkuhiljaa ensimmäisessä työpaikassa alkoi valkenemaan, mitä kaikkea tutkinnolla voi tehdä. Esimerkiksi Keskolla on tosi paljon Viikistä valmistuneita. Erityisesti maisterivaiheessa alkoi tulla ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tutkinnolla voi tehdä.

Milla on valmistunut elintarviketieteiden maisteriksi 2023.

 

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.