Mauri De Meulder - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

"YET-kandiohjelma avaat ovet monialaiseen tieteenmaailmaan. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän kokonaisvaltaisen kestävyyden asiantuntijoita, joita YET-kandiohjelmasta valmistuu." Lue lisää Maurin opiskelusta YET-kandiohjelmassa.

"YET-kandiohjelman opinnot auttavat ymmärtämään ympäristöpolitiikkaa"

Mauri De Meulder on kolmannen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelija. Hän painottaa opinnoissaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomian kursseja. Alla Mauri kertoo lisää opinnoistaan Viikin kampuksella.

Miten ja miksi päädyit YET-kandiohjelmaan?

Päädyin YET-kandiohjelmaan kuultuani siitä, kun eräs opiskelijoista tuli esittelemään alaa lukioomme Raumalla. Ajattelin aluksi hakeutua opiskelemaan meribiologiaa, mutta YET-kandista kuultuani, totesin sen soveltuvan paremmin itselleni, sillä YET-kandissa on mahdollista päästä tutustumaan paremmin ympäristöpolitiikkaan ja sen työkaluihin kuten ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaan.

Mitä opintosuuntaa painotat ja missä vaiheessa opintoja olet?

Olen kolmannen vuoden opiskelija, ja siirryn joulun jälkeen pikkuhiljaa kohti maisteriopintoja. Olen painottanut ympäristö- ja luonnonvaraekonomian kursseja. Toki olen myös ottanut oman mielenkiintoni mukaan kursseja elintarviketalouden opintosuunnasta.

Mikä sinua erityisesti kiinnostaa ympäristö- ja luonnonvarakysymyksissä?

Ympäristö- ja luonnonvaratalouden kysymyksissä minua kiinnostaa eniten se, miten niitä voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon työkaluina. 

Millainen yhteisö ja porukka Viikissä on?

Viikin opiskelijayhteisö on laaja ja avoin. Uudet opiskelijat toivotetaan välittömästi ja lämpimästi tervetulleiksi. Viikissä on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan myös poikkitieteellisiin opiskelija-aktiviteetteihin. 

Millaista opiskelijatoimintaa Viikissä on?

Ainejärjestöjä on Viikissä monta, joiden joukosta löytyy jokaiselle varmasti jotakin omaa. Tai vaikka kaikista! Kuten edellä mainittu opiskelijatoimintaan on helppo tulla mukaan ja siihen myös otetaan mukaan kaikki halukkaat. Viikistä löytyy sekä oman alan opiskelijatoimintaa että hyvinkin poikkitieteellistä toimintaa.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia (tai urahaaveita) sinulla on?

Tulevaisuudessa toivon pystyväni auttamaan Itämeren suojelutyössä Viikissä oppimieni asioiden avulla. 

Miksi voisit suositella YET-kandiohjelmaa myös muille?

YET-kandiohjelma avaat ovet monialaiseen tieteenmaailmaan. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän kokonaisvaltaisen kestävyyden asiantuntijoita, joita YET-kandiohjelmasta valmistuu. 

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.