Maria Mattila - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"YET-kandiohjelman opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan elintarvikealasta – soveltava taloustiede avaa mahdollisuuksia työelämässä" Maria Mattila valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2021. Kysyimme Marialta opiskelusta, työelämästä sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

"YET-kandiohjelman opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan elintarvikealasta – soveltava taloustiede avaa mahdollisuuksia työelämässä"

Maria Mattila valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2021 ja työskentelee markkinoinnin parissa elintarvikealalla. Kysyimme Marialta opiskelusta, työelämästä sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Miten päädyit YET-kandiohjelmaan, mitä opintosuuntaa painotit ja milloin valmistuit?

Päädyin YET-kandiohjelmaan muutaman mutkan kautta. Aloitin opintoni Viikissä 2017 elintarviketieteiden kandiohjelmassa. Valitsin tuolloin elintarviketalouden opintokokonaisuuden osaksi opintosuunnitelmaani ja kurssien edetessä kiinnostus kohti YET-kandiohjelmaa kasvoi. Tämän myötä valitsin opintoihini lisää elintarviketalouden ja kulutuksen kursseja. Oma tietämys ympäristö- ja elintarvikealasta kasvoi ja tutkinnon anti alkoi näkyä omassa arjessa, kun aiheeseen liittyvien uutisiin ja artikkeleihin oli ihan erilainen kosketuspinta. Päädyin vaihtamaan YET-kandiohjelmaan 2019 siirtohaun kautta ja tämä oli paras päätös mitä olen tähän mennessä opintojeni suhteen tehnyt.

Opinnoissani keskityin elintarviketalouteen ja kulutukseen, sekä elintarviketieteisiin ja valmistuin YET-kandiohjelmasta elintarviketieteiden kandidaatiksi 2021 helmikuussa.

Missä työskentelet ja millainen on vastuualueesi?

Työskentelen Nutricia Medicalilla. Se on kliiniseen ravitsemukseen erikoistunut yritys, joka on osa elintarvikkeita valmistavaa Danone-konsernia. Aloitin yrityksessä markkinointiharjoittelijana vuonna 2019 ja sillä tiellä ollaan edelleen. Työssäni olen päässyt laajasti tekemään kaikkea aina logistiikan parista sosiaalisen median, sekä nettisivujen moderointiin ja päivittämiseen. Eniten olen tehnyt töitä yrityksen lasten tuotekategorian markkinoinnin parissa.

Miten ympäristö- ja elintarviketalouden opinnot ovat auttaneet sinua työelämässä?

Omalla kohdalla opiskelu Viikissä on antanut kokonaisvaltaiset valmiudet hakea elintarvikealan yrityksiin töihin. YET-kandista valmistuneilla on nimenomaan pieni etulyöntisasema, sillä opiskelijoilla on taloustieteen osaamisen lisäksi kattavammin tietoa oman opintosuunnan mukaan esimerkiksi elintarviketieteistä tai ympäristötaloudesta. Kattavampi osaaminen esimerkiksi elintarviketieteistä voi olla työnantajalle se ratkaiseva tekijä minkä avulla työpaikan saa itselleen. Opiskelu ja tutkinto ovat antaneet hyvän pohjan työelämälle, mutta sanoisin että omalla tekemisellä ja kokemuksella on eniten painoarvoa.

Mainitse kolme parasta asiaa Viikissä?

Viikissä ehdottomasti parasta on saman henkiset ihmiset, rento opiskeluilmapiiri ja opiskelun kokonaisvaltaisuus. On hienoa, kun kaikki alat mitä Viikissä opiskellaan, sitoo toisiaan yhteen tavalla tai toisella. Ottamalla muiden alojen kursseja voi löytää erilaista kosketuspintaa siihen mitä itse opiskelee ja laajentaa näin käsitystään omasta alasta.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia (tai urahaaveita) sinulla on?

Vielä toistaiseksi en yhtään tiedä mitä toivoa tulevalta. Kun kirjoitin ylioppilaaksi olin aivan varma, että minusta tulee hammaslääkäri, mutta päädyinkin vähän erilaiselle polulle. Vinkiksi antaisinkin, että kannattaa seurata omia kiinnostuksen kohteita ja olla avoin kaikille eri vaihtoehdoille.

Opiskelu Viikissä on tähän mennessä antanut minulle hyvät eväät tulevaisuuteen ja uskon että työelämä ja itselleen mieleisen työn tekeminen tulevat viemään eteenpäin oikeaan suuntaan.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.