Linda Pesu - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma antaa laaja-alaisen katsauksen kestävyysmurrokseen."

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma antaa laaja-alaisen katsauksen kestävyysmurrokseen"

Linda Pesu valmistui ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta keväällä 2021, jolloin myös aloitti maisteriopinnot maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma AGERE:ssa. Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opinnoissa Lindaa kiinnostaa kansallinen ja kansainvälinen ympäristö- ja energiapolitiikka ja niiden ohjauskeinot. Kandinsa Linda kirjoitti liikenteen sähköistymisestä. Näin Linda kertoo YET-opinnoistaan.

Miten päädyit opiskelemaan YET-kandiohjelmaan? 

Lukiossa pohdin paljon luonnontieteellisen tai lääketieteen alan opintoja, mutta lukion loppupuolella yhteiskunnalliset teemat alkoivat kiinnostamaan yhä enemmän. Etsin yliopistojen nettisivuilta vaihtoehtoja ja ympäristöekonomia sai heti mielenkiintoni heräämään. Olen aina pitänyt matematiikasta, joten taloustiede oli siten luonnollinen alavalinta. Kun taloustieteeseen yhdistetään vielä ympäristöongelmien ratkaiseminen, tiesin, että ala olisi minulle mieleinen.

Mikä opinnoissa on erityisesti jäänyt mieleen?

YET:n kursseista mieleeni on jäänyt Ilmastonmuutos, energia ja ympäristö, jossa oli todella mielenkiintoisia ja ajankohtaisia vierailijaluentoja valtionhallinnosta sekä kunta- ja yrityssektorilta. Luennoista sai kattavan kuvan ympäristö- ja energiapolitiikan vaikutuksista ja mahdollisuuksista eri sektoreilla. Pidin YET-opinnoissa erityisesti siitä, että ensimmäinen vuosi käydään kursseja sekä elintarviketalouden että ympäristötalouden opintosuunnista. Vaikka tiesin jo hakuvaiheessa suuntautuvani ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaan, sai elintarviketalouden kursseilta laaja-alaisen katsauksen elintarvikealaan ja kulutukseen, josta on ehdottomasti hyötyä kestävyysmurroksen kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta.

Millaista opiskelu on ollut ja mitä taitoja opiskeluun tarvitaan?

Meillä on laajasti erilaisia kursseja, mikä tuo opintoihin vaihtelevuutta. Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan kursseilla pääsee laskuharjoitusten parissa kokeilemaan erilaisia laskenta- ja tilasto-ohjelmistoja sekä tutustumaan alan tutkimuksiin lyhyiden esseiden parissa. YET-kursseilla pääsee tekemään myös ryhmätöitä ja oppimispäiväkirjoja, joiden pohjalta oma oppiminen hahmottuu hyvin. Yleensä kursseilla on mahdollista tehdä pieniä osasuorituksia, jolloin kurssiarvosana ei ole pelkän tentin varassa. Osalla kursseista tenttiä ei ole ollenkaan. Mitään erityisiä etukäteistaitoja opiskeluun ei tarvita, vaan kursseilta saa kyllä hyvät eväät tehtävien suorittamiseen.

Millaista on Viikin kampuksella?

Viikki on mielestäni kiva kampus ja uudistettu kirjasto hieno. YET-kursseista suurin osa järjestetään Metsätieteiden talossa, jossa on eri kokoisia opetustiloja. Viikissä on monta opiskelijaravintolaa, joiden listoilta voi valita aina parhaan lounaspaikan. Viikin opiskelijakulttuuri on moninaista ja jokaiselle löytyy varmasti oma paikkansa erilaisista ja erikokoisista opiskelijajärjestöistä ja järjestöjen tapahtumista. Viikissä on mahtavaa, että eri alojen opiskelijoihin tutustuminen on mahdollista poikkitieteellisten kurssien ja tapahtumien johdosta. Esimerkiksi kielikurssit ovat hyvä mahdollisuus tutustua muiden alojen opiskelijoihin.

Millaiset uramahdollisuudet YET-kandiohjelmasta valmistuvalla on?

YET antaa mielestäni hyvät lähtökohdat työelämään. Vapaavalintaisia opintoja mahtuu tutkintoon paljon, mikä antaa mahdollisuuden opintojen suuntaamiseen itseä kiinnostavaan suuntaan. Tutkintoon on siis mahdollista sisällyttää eri kokoisina opintokokonaisuuksina esimerkiksi kieliopintoja, viestintää, ympäristö- ja elintarviketalouden toisen opintosuunnan kursseja tai vaikka fysiikkaa. Itse sisällytin tutkintooni venäjän kielen opintokokonaisuuden.

Työelämässä olen huomannut, että laaja-alaisesta kestävyysongelmien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämisestä on valtavasti hyötyä mitä erilaisemmissa tehtävissä. Kestävyysasiat ovat tulleet jäädäkseen osaksi kaikkia organisaatioita, joten työmahdollisuudet ovat rajattomat. Oman osaamisen sanoittaminen voi meidän laajoilla opinnoillamme olla vaikeaa kauppatieteiden tms. opintoihin nähden, mutta näen opintojemme erilaisen lähestymistavan talouteen etuna. Opintojeni antaman laaja-alaisen osaamiseni kautta olenkin päässyt tekemään maisteriharjoitteluja rakentamisen pätevyyksiin liittyvän lakihankkeen vaikutusten arvioinnin sekä erään viraston hiilijalanjälkilaskennan parissa.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.