Linda Lukkala - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma houkuttelee ainutlaatuisuudellaan." Linda Lukkala valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2020 ja työskentelee Valiolla kotimaan myynnissä, jossa on aloittanut jo toisena opintovuonna. Haastattelimme Lindaa hänen opinnoistaan.

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma houkuttelee ainutlaatuisuudellaan"

Linda Lukkala valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2020 ja työskentelee Valiolla kotimaan myynnissä, jossa on aloittanut jo toisena opintovuonna. Haastattelimme Lindaa hänen opinnoistaan.

Miten päädyit YET–kandiohjelmaan?

Linda kuuli ystävältään YET-kandiohjelmasta ja päätti hakea kyseiseen ohjelmaan. YET vaikutti mielenkiintoiselta, sillä elintarvikkeet ja kulutus kiinnostavat yleisesti. Ala on myös ajankohtainen ja kasvava, työllisyysmahdollisuudet vaikuttivat hyviltä ja kurssivalikoima oli mielenkiintoinen. Vastaavaa koulutusta ei ole muualla, mikä lisäsi intoa hakea YET-ohjelmaan. Linda päätti painottaa opinnoissaan elintarvikkeisiin liittyviä kursseja, mutta kandiohjelmassa on myös mahdollista painottaa enemmän esimerkiksi taloustieteitä. Linda opiskeli elintarvike- ja kuluttajaekonomiaa, ja valmistui elintarviketieteiden kandiksi. Tutkinto on antanut substanssiosaamisen spesifiltä alueelta, mikä erottaa muista opiskelijoista ja työnhakijoista. Erikoisosaaminen on ehdottomasti vahvuus.

Lindan työnkuvaan Valiolla kuuluu pääosin yritysasiakkaiden sekä sidosryhmien, kuten logististen toimintojen kontaktointi ja informointi myynnillisten asioiden tiimoilta. Kyseisessä työssä pääsee näkemään lähietäisyydeltä, miten suuri yritys toimii käytännössä.

Vinkkejä opintoihin ja tulevaan?

Viikki on kampuksena kiva ja siellä on yhtenäinen ilmapiiri. Vaikka kampuksella onkin monia eri aloja, niin eri alojen myötä kampuksella on myös monenlaisia ihmisiä, joten varmasti jokainen löytää omanlaisiaan tyyppejä. Opinnot on myös mahdollista järjestää niin, että työnteko opintojen ohella onnistuu (myös ennen koronaa). Linda on ollut töissä koko opintojensa ajan orientaatioviikosta tähän päivään asti. Linda kannustaa myös lähtemään mukaan ainejärjestötoimintaan, hän toimi itse VEKE:n sihteerinä vuonna 2020. Viikissä on monia poikkitieteellisiä ainejärjestöjä, jotka mahdollistavat ihmisiin tutustumisen ja asioihin vaikuttamisen.

Linda toteaa, että alussa kesti löytää itselle sopiva opiskelutyyli ja tapa valmistautua tentteihin. Hän myös suosittelee, että kurssikokonaisuuksia kannattaa miettiä alusta asti, jotta löytää hyvän kokonaisuuden, jossa kurssit tukevat toisiaan. Linda suosittelee YET-ohjelmaa sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita globaaleista ja ajankohtaisista aiheista. Ohjelmassa pystyy hyvin muokkaamaan osaamisen itselleen sopivaksi. Jos esimerkiksi ympäristö-, elintarvike- tai maatalousasiat kiinnostavat, ja kiinnostusta on myös kaupalliseen puoleen, niin kannattaa hakea.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.