Jessica Kerttunen - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

YET-kandiohjelman opinnot avaavat mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden elintarvikealaan

Jessica Kerttunen on toisen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelija. Hän on suuntautunut opinnoissaan elintarviketalouden ja kulutuksen suuntaan ja laajentanut osaamistaan niin maatalous- kuin ympäristöekonomiankin puolelta. Tavoitteena hänellä on valmistua elintarviketieteiden kandidaatiksi keväällä 2024.

Miksi hait juuri YET-kandiohjelmaan?

 

Hain YET-kandiin, koska halusin saada mahdollisimman laajan osaamistaustan työelämää varten. Lukiosta päästessäni olin kiinnostunut ympäristötieteistä ja kiertotaloudesta, mutta käytyäni yhden avoimen puolen kurssin ympäristötieteistä totesin, että haluan vielä laajemman tutkinnon taustalle. Koronan myötä tajusin, että ruoka on takuuvarma työllistäjä aina ja tässä tutkinto-ohjelmassa saan yhdistettyä kaikki mielenkiinnon aiheeni.

Mikä opintosuuntaa opiskelet?

 

Opiskelen YET-kandiohjelmassa elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa, mikä oli itselleni hyvin selvä valinta jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, koska minua kiinnostaa koko ruokaketju, sen kestävyys ja kuinka ruoka päätyy pellolta pöytään. Olen opiskellut myös opinto-ohjelmamme vapaavalintaisia maatalousekonomian kursseja. YET-ohjelman ympäristöpuolen opinnot ovat taas tuoneet minulle osaamista politiikan suhteen ja auttaneet käsittämään, millaisilla keinoilla politiikka voi vaikuttaa ympäristön tilaan ja ruoan tuotantoon. Tavoittelen elintarviketieteiden kandidaatin (ETK) tutkintonimikettä, joten suoritan myös elintarviketieteiden perusopintoja. Yleensä kandiohjelmastamme valmistuneet saavat maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintonimikkeen, mutta suorittamalla elintarviketieteiden perusopinnot voi valita vaihtoehtoisesti myös elintarviketieteiden tutkintonimikkeen.

Mihin YET-opiskelijat työllistyvät opintojen jälkeen?

 

YET antaa hyvät lähtökohdat työllistyä laajasti kaikille työelämän sektoreille: niin valtiolle kuin kansainvälisiin tehtäviin, yksityiselle sektorille ja järjestöihin tai jopa EU- tai YK-virkoihin. Ohjelmassa opiskeltava soveltava taloustiede, kestävyysasiat ja omien mielenkiintojen pohjalta hankittu syvempi osaaminen esimerkiksi markkinoinnista, sekä opitun asian soveltaminen ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen, ovat mielestäni tärkeitä teemoja, joita työelämässä nykypäivänä tarvitaan. Itse tavoittelen työllistymistä elintarvikealan johtotehtäviin.

Millaista opiskelijaelämä on ollut?

 

Hyvin vaihtelevaa! Opintoni alkoivat korona-aikaan tyypillisesti hybridinä ja lopulta täysin etäyhteyksin toimivana. Opintojen alussa pääsin tutustumaan muihin kanssaopiskelijoihin, joiden kanssa pystyi etäopiskellessakin ottamaan kahvibreikkejä ja vaihtamaan ajatuksia WhatsApp -ryhmissä. Nyt, vuonna 2022, opinnot ovat pääsääntöisesti lähiopintoina, mikä on kivaa. Toisaalta etäopiskeluun hyvin tottuneena ja omien aikataulujen luojana, lähiopinnot ovat tuoneet uusia haasteita sovittaa muu elämä yhteen opiskeluiden kanssa.

Viikin kampus luo osaltaan hyvin idyllisen opiskeluympäristön. Monet YET-ohjelman kurssit ovat poikkitieteellisiä, joten kursseilla tapaa myös esimerkiksi maatalouden ja metsätieteiden opiskelijoita. Toiminta on hyvin poikkitieteellistä myös järjestöjen ja tapahtumien suhteen. Viikistä löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Itselle mieluisimpia ovat olleet koko Viikin yhteinen kilometrikilpailu, jossa kerrytetään eritavoin kulkemalla kilometrejä oman ainejärjestön nimiin sekä muut urheilutapahtumat kuten PM-kisat ja Viikin mestaruuskilpailut.

Miksi pitäisi valita YET –kandiohjelma?

 

YET-kandiohjelma tarjoaa laajaa ympäristö- ja elintarvikealle sovellettua talousosaamista. Soveltavaa taloustiedettä tarvitaan tulevaisuuden päätöksenteossa, jossa ympäristö ja kaikki kestävyyden näkökulmat tulee ottaa huomioon entistä paremmin. Ohjelmassa erityisen hyvää on myös rikas vapaavalintaisten opintojen kokonaisuus, johon saa sisällyttää itseä kiinnostavia teemoja ja kursseja. Tämä voi myös aluksi aiheuttaa valinnanvaikeutta, mutta itseäni tämä ei haitannut, koska tiesin hyvin selvästi mihin suuntaan haluan tulevaisuudessa mennä.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta valmistuvat opiskelijat osaavat tarkastella elintarvikkeisiin, ruokakulttuuriin, maatalouteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä ilmiöitä ja kysymyksiä monista näkökulmista. Opit tarkastelemaan näitä aihepiirejä taloustieteen, liiketaloustieteen ja esimerkiksi sosio-kulttuurisen kulutustutkimuksen malleja ja menetelmiä soveltaen. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kolmesta opintosuunnasta: 1) elintarviketalous ja kulutus, 2) maatalousekonomia ja yrittäjyys, 3) ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Ohjelmasta valmistuu ympäristö-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneita osaajia työmarkkinoille. Opinnot luovat monipuolisen pohjan tuleviin maisteriopintoihin.