Erik Lindroos - uratarinoita YET kandiohjelmasta

Lindroosin mielestä on tärkeintä nauttia opiskelusta, ja se onkin hänen neuvonsa muille opiskelijoille.

Erik Lindroos opiskeli pääaineenaan maatalousekonomiaa. Tutkinto toi hänelle työpaikan lisäksi hyvän perustan tulevaisuutta varten.

- Olen maatilalta kotoisin, joten luonnonläheiseen Viikkiin oli luontevaa hakea. Olin kiinnostunut talousasioista, joten tätä kautta maatalousekonomia tuntui hyvältä valinnalta, Erik Lindroos kertoo.

Lindroos opiskeli maatalousekonomiaa pääaineenaan taloustieteen laitoksella. Sivuaineenaan hän luki ympäristöekonomiaa.

- Ympäristöekonomia kiinnosti minua siksi, että halusin ymmärtää paremmin ympäristöasioita. Ne ovat maatalouspolitiikan kannalta oleellisia tiedostaa ja usein kaikkien päätösten takana, hän selittää.

Lindroosille yliopisto-opinnot antoivat valmiudet hallita uusia asioita sekä ymmärtää isoja kokonaisuuksia. Yliopistolla oppi myös sitoutumaan siihen työhön mitä tekee. 

- Maatalouspolitiikka pääaineena antoi hyvän pohjan ymmärtää maatalouden perusvaatimuksia ja toimintaympäristöä, Lindroos tiivistää.

Ystävät tärkeä osa opiskeluaikaa

Opintojen alussa Lindroos satsasi hiihtouraan, ja silloin tavoitteena oli suorittaa 50 opintopistettä vuodessa. Hiihtouran jälkeen opintopisteitä kertyi enemmän. 

- Opintoja suunniteltiin yhdessä kavereiden kanssa, koska opiskelu yhdessä oli helpompaa. Opinto-oppaasta löytyi tiedot kursseista, mutta opinto-ohjauksestakin olisin voinut saada hyötyä opintojen suunnittelussa, Lindroos pohtii.

Erityisen tärkeään rooliin nousi myös opiskelijajärjestötoiminta.

- Se on erittäin tärkeää, siellä ystävystyy ihmisten kanssa loppuelämäksi ja monista tulee myös kollegoja. Keskustelemalla ihmisten kanssa oppii asioita paremmin ja sosiaaliset taidot kehittyvät, Lindroos painottaa.

Hän näkee myös etunaan urheiluharrastuksen tuoman voittamisen ja häviämisen taidon.

- Urheilun kautta oppii fokusoimaan asioita. Siitä on hyötyä myös työelämässä, jossa pitää nykyään pystyä työskentelemään paineen alla ja kyetä ottamaan kritiikkiä vastaan, Lindroos sanoo.

Tutkinto toi työpaikan

Lindroos työskentelee tällä hetkellä amerikkalais-saksalaisessa yrityksessä, joka jalostaa ja myy sokerijuurikkaan siemeniä. Hänen toimipaikkansa on Frankfurt. 

- Olen vastuussa lajikkeiden suorituskyvystä ja niiden monitoroinnista kahdessatoista maassa. Toimin linkkinä amerikkalaisten jalostajien ja markkinoiden välillä. Työhöni kuuluu esimerkiksi matkustamista, virallisia lajikokeita sekä teollisuuden edustajien tapaamisia, Lindroos luettelee.

Hänen työssään tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja ja paineensietokykyä.

- Työssäni kiinnostavinta on se, että saan nähdä uusia paikkoja ja ihmisiä sekä tehdä kansainvälisiä töitä maatalouden parissa. Arvostan mahdollisuutta työskennellä ympäristössä, jossa työmoraali on korkea ja jossa voin oppia maataloudesta ja maatalouskaupan alasta maailmalla ylipäänsä, Lindroos sanoo.

Hiihtouran takia hän ei kerinnyt paljon kesätöitä tekemään, mutta opiskeluajan työharjoittelun Lindroos suoritti maa- ja metsätalousministeriössä. Lisäksi hän on työskennellyt SLC:ssä ja toiminut hienojalostajan edustajana opintojen ohessa. 

- En olisi saanut nykyistä työtäni ilman tätä tutkintoa, se on ihan varma. Lisäksi tutkinto on auttanut vastaamaan työnantajan vaatimuksiin ja antanut perustan koko hommalle, Lindroos sanoo.

Opiskelun iloa

Tulevaisuudessa Lindroos toivoisi yliopisto-opinnoilta tiiviimpää tutustumista työelämään.

- Tällä hetkellä työelämässä tarvitaan hyviä keskustelutaitoja; pitää osata argumentoida sekä esittää omia kantoja asioihin, hän pohtii.

Lindroosin mielestä on kuitenkin tärkeintä nauttia opiskelusta, ja se onkin hänen neuvonsa muille opiskelijoille.

- Se on kyllä hyvää aikaa. Opintojen aikana oppii uusia näkökulmia asioihin. Harjoitustyöt kannattaa tehdä huolella ja niistä kannattaa käydä keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa. Neuvoja kannattaa kysyä myös vanhemmilta opiskelijoilta. Lisäksi on hyvä valita monipuolisia kursseja ja verkostoitua. Myös työkokemuksen hankkimisesta on aina etua.