Opiskelijatarinoita

Millaista on opiskella psykologian maisteriohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin psykologian opiskelusta.
Eetu Vilminko

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Eetu, 24-vuotias psykologian maisteriopiskelija.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Kiinnostuin psykologiasta jo lukiossa. Ihmismieli on kiehtova ja moniosainen tutkimuskohde, jonka parissa riittää työskenneltävää ja sovellusaloja.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Mahdollisuus opiskella useita eri psykologian osa-alueita ja etsiä itse rauhassa sitä, mikä kiinnostaa ilman paineita erikoistumisen kiireellisyydestä tai siitä, että tulevaisuuden suunnitelmien pitäisi olla täysin selvinä.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Aivokuvantamisen tutkimuskurssilla pääsi tekemään käytännönläheistä tutkimustyötä EEG-laitteistoa hyödyntäen. Mielenterveyden tutkimuksen arviointikurssilla ja muilla samankaltaisilla kursseilla taas on saanut tutkia hyvinkin kriittisesti kaikkia alaan liittyviä itsestäänselvyyksinä pidettyjä seikkoja.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Varsinkin kandivaiheessa psykologian kursseilla on paljon lähiopetusta, joten siirtyminen etäopiskeluun ei ollut helppoa. Onneksi maisterivaiheessa on edelleen joitain fyysistä läsnäoloa vaativia kursseja, jolloin kaiken opiskelun ei tarvitse tapahtua oman kodin nurkissa.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Psykologeilla on työllisyys pitkälti taattu, joten se ei aiheuta itsellä stressiä. Ajattelen työelämään siirtymistä jatkona sen tutkimiselle, mikä itseä kiinnostaa ja mitä haluaa elämällään tehdä. Psykologina toimiminen on onneksi joustavaa, sillä on mahdollista työskennellä samanaikaisesti useissa erilaisissa työtehtävissä, ja alalta toiselle siirtyminen on kivutonta.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen pelaillut squashia jo ennen yliopistoa ja jatkanut tätä opiskelukavereiden kanssa. Lisäksi isoksi osaksi arkeani on tullut järjestötoiminta opintojen ohella esimerkiksi oman alan ainejärjestössä.

Mil­lais­ta on asua Hel­sin­gis­sä?

Muutin Helsinkiin Espoosta, joten välimatka ja kulttuurishokki eivät olleet valtavia. Helsinki on ihana kaupunki, jossa riittää paljon nähtävää ja tehtävää sekä ihmisiä. Siitä huolimatta luonto ei ole kaukana, olemmehan Suomessa. Helsinki on minulle juuri sopiva välitila kansainvälisen suurkaupungin ja takapajuisen suomalaiskylän välillä.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Kaikki yliopistossa opiskelevat eivät ole yli-ihmisiä, eivätkä edes välttämättä kovin viisaita. Kaikki täällä ovat lopulta myös yksilöitä, joilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Katso etukäteen, mistä tavoittelemasi alan opinnot koostuvat ja mitä sen alan tutkinnolla yleensä tehdään. Välivuoden pitämisessä ei ole mitään pahaa, jos se auttaa sinua hahmottamaan, mitä oikeasti haluat tehdä.