Ura ja työelämä

Psykologian kandidaatin tutkinto antaa edellytykset jatkaa opintoja psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena.

Psykologian kandidaatin suorittaneiden on mahdollista hakeutua sellaisiin tehtäviin ja virkoihin, joissa haltijalta edellytetään alemman korkeakoulun suorittamista. Tutkinto ei anna oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Psykologian maisteriopinnot

Psykologian kandidaatintutkinto ei anna oikeutta toimia laillistettuna psykologina. Se antaa oikeuden psykologian maisterin opintojen suorittamiseen, mikä pätevöittää työskentelemään laillistettuna psykologina. Psykologian maisterin tutkinnon perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa laillistuksen toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (psykologina).

Psykologin maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat psykologin tehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, sekä yrittäjinä että työntekijöinä. Psykologian maistereiden työllistyminen on erittäin hyvää ja ala tarjoaa erittäin kilpailukykyisen palkkauksen. Yksityisellä sektorilla psykologit löytävät töitä mm. niin asiantuntijoina työhyvinvoinnin, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä kuin kliinisen psykologian parissa. Julkisella sektorilla työpaikkoja ovat esim. perheneuvolat, mielenterveystoimistot, sai­raaloiden psykiatriset yksiköt, terveyskeskukset, koulut ja TE-toimistot. Psykologian maisterin tutkinnon suorittaminen antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatilliseen erikoistumistutkintoon tai tieteelliseen jatkotutkintoon.

Lue lisää psykologian maisteriohjelmasta

Psykologian aineenopettajan pätevyys

Mikäli opiskelija haluaa itselleen aineenopettajan pätevyyden, tulee hänen suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista perusopinnot jo kandivaiheen aikana. Opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana.

Aineenopettajan kelpoisuus edellyttää myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.