Tutkimus

Politiikan ja viestinnän kandi- ja maisteriohjelmat perustuvat kahden tieteenalan yhteistyöhön.

Politiikan ja viestinnän kandi- ja maisteriohjelmat perustuvat kahden tieteenalan yhteistyöhön. Nämä ovat yleinen valtio-oppi ja viestinnän tutkimus, jotka molemmat edustavat Helsingin yliopistossa maailman kärkeä.

Tieteenaloilla tutkitaan muun muassa

  • julkisuuden ja mediakentän muutoksia digitaalisessa toimintaympäristössä
  • journalismia
  • vaikuttajaviestintää
  • poliittista osallistumista ja demokratiaa
  • kansainvälisiä suhteita
  • rauhan ja konfliktin kysymyksiä sekä
  • julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksia.

Ohjelmien opintosuunnista maailmanpolitiikka sekä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen suunta kuuluvat yleisen valtio-opin tieteenalaan ja viestinnän tutkimus muodostaa oman tieteenalansa.

Tutustu yleisen valtio-opin tutkimukseen.

Tutustu viestinnän tutkimukseen.