Tutkimus
XXXX.
COMPON: Ilmastonmuutos ja politiikkaverkostot

Jotkut maat ovat onnistuneet vähentämään ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, kun taas toisissa maissa päästöt edelleen kasvavat. Mikä selittää tätä maiden välistä eroa?

Comparing Climate Change Policy Networks -tutkimushanke tarkastelee politiikkaverkostojen, mediakeskustelun ja taloudellisten rakenteiden vaikutuksia ilmastopolitiikkaan 20 maassa. Hankkeen toteuttaa Helsinki Research Group for Political Sociology -tutkimusryhmä kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa ja sitä johtaa yliopistonlehtori Tuomas Ylä-Anttila.