Opiskelijoiden kokemuksia

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opiskelee opiskelijoita monin eri taustoin ja tulevaisuuden haavein.

Opiskelijat kertovat kokemuksiaan politiikan ja viestinnän opinnoistaan. Opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa vanhojen koulutusohjelmien aikana. Nykyään opintosuuntia on kolme: politiikan ja organisaatioiden tutkimus, viestintä ja maailmanpolitiikka.

Amanda Laukkanen, maailmanpolitiikka

Aloitin opinnot politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa syksyllä 2018. Innostavat ensimmäisen vuoden maailmanpolitiikan kurssit saivat minut vaihtamaan pääainetoivettani viestinnästä maailmanpolitiikkaan, joka tuntuu täysin omalta alalta. Mielestä parasta uudessa koulutusohjelmassa onkin sen mahdollistama oppiaineiden yhdistäminen. Kandini kirjoitan maailmanpolitiikasta, mutta voin opiskella myös viestintää lähes täyden oppimäärän.

Maailmanpolitiikan opinnot antavat valmiuksia ymmärtää maailmaa paremmin. Analyyttinen ote maailmanpolitiikan tutkimukseen sekä kriittinen ja itsenäinen ajattelu ovat taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Kansainvälinen ura merkityksellisien teemojen parissa on maailmanpolitiikan opiskelijoille mahdollista. Globaalien ongelmien sekä tulevaisuuden haasteiden ratkaiseminen vaatii asiantuntijataitoja, joita valtiotieteellisen opinnot tarjoavat. 

Omaa osaamista on mahdollista kehittää myös koulun ulkopuolella, sillä valtsika on paljon muutakin kuin opiskelua. Monipuolinen ainejärjestötoiminta, työelämätapahtumat sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa mahdollistavat oman osaamisen syventämisen sekä tarjoavat tärkeitä verkostoitumismahdollisuuksia. Olen saanut elämääni rakkaan yhteisön, josta olen löytänyt oman paikkani. Opiskelijaelämään on mahtunut paljon ikimuistoisia hetkiä sekä kokemuksia, joista ennen opintoja en olisi osannut edes haaveilla.

Siiri Sarvana, 1. vuoden opiskelija

Ennen politiikan ja viestinnän opintoihini päätymistä olin viettänyt vuoden kauppakorkeakoulussa, jossa olin aloittanut suoraan lukion jälkeen. Tunsin kuitenkin olevani hieman väärässä paikassa ja päätin joulun alla hakea opiskelemaan politiikkaa ja viestintää. Pääsykoekevään ja valmennuskurssin myötä tajusin, että kiinnostukseni ympäröivää yhteiskuntaa ja kirjoittamista kohtaan ovat johdattaneet minut oikealle polulle. Valtsikaan päätyminen onkin ollut hyvä valinta paitsi opintojen, myös koko muun opiskelijaelämän kannalta.                     

Ensimmäinen vuosi politiikan ja viestinnän opinnoissa on tähän mennessä antanut laajan kuvan niin politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan kuin viestinnänkin perusasioista. Lisäksi olen saanut selkeän käsityksen siitä, miten niihin liittyvät rakenteet ja ilmiöt kietoutuvat yhteen. Perusopinnot myös johdattelevat miettimään tulevaa pääainevalintaa, jossa valitaan oma opintosuunta aiemmin mainituista kolmesta vaihtoehdosta. Opinnot ovat paitsi lisänneet ymmärrystäni maailmasta viestinnän ja valtio-opin näkökulmista, myös opettaneet ajattelemaan kriittisemmin. Koen, että kursseillamme ohjataan ajattelemaan itsenäisesti ja kyseenalaistamaan vallitsevia käsityksiä maailmasta pelkän toteamisen sijaan, mikä on mielestäni koulutusohjelmamme hienoimpia anteja.

Opintojen lisäksi olen päätynyt mukaan esimerkiksi ainejärjestötoimintaan. Yliopisto ja valtsika antavatkin lukuisia mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajalla kiinnostaviin juttuihin aina speksistä erilaisiin valiokuntiin ja järjestöihin. Niiden parissa tulee tavanneeksi uusia ihmisiä ja oppineeksi taitoja, joita ei luennoilla istumalla tule välttämättä omaksuneeksi.

Tuleva ura odottaa vielä hahmottumistaan, mutta toivon, että pääsen tekemään tulevaisuudessa merkityksellisiä, sisällöiltään erilaisia ja haastavia töitä. Politiikan ja viestinnän yhdistelmä antaa vankan ja sivistävän pohjan, jonka avulla saattaa hakeutua lukuisille eri yhteiskunnan sektoreille.

Juuso Lastunen, politiikka ja organisaatiot

Lukion aikana pohdin jonkun aikaa, haenko kirjoitusten jälkeen oikeus- vai valtiotieteelliseen. Opintoaloihin tutustuessani alkoi valinta näyttää entistä enemmän siltä, että matka suuntautuisi valtiotieteelliseen. Armeijan ja ylimääräisen välivuoden jälkeen valtsikan portit aukesivat ja aloitin 2017 ensimmäisten joukossa uudessa Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa. Tällä hetkellä työn alla on kandidaatintutkielma ja viimeiset kandiopinnot, jonka jälkeen kesällä odottavat ne sangen kuuluisat ”oman alan työt”.

Generalismi saattaa jakaa mielipiteitä, mutta itse näen sen ennen kaikkea vahvuutena omissa opinnoissani. Valtiotieteellisessä opiskelijalla on hyvin vapaat kädet rakentaa oman näköinen tutkinto. Tuskin kellään kanssaopiskelijalla on keskenään identtistä tutkintorakennetta. Pääopintosuuntana allekirjoittaneella on politiikan ja organisaatioiden tutkimus. Pääaineopintojani täydentävät maailmanpolitiikan, viestinnän ja taloustieteen opinnot sekä muutamat yksittäiset sitä sun tätä sisältävät kurssit. Vaihtoehtoja on runsaasti ja se onkin ehkä valtsikassa parasta.

Tietenkin itse opintojen lisäksi yliopistovuosien suurinta antia on kurssien ja tenttien ulkopuolella tapahtuva oheistoiminta. Punaiset haalarit päällä on päässyt kiertämään Suomea ja myös Itämerta, joskus myös ulkomaita myöten. Opintovuosien aikana olen saanut paljon hyviä ystäviä, joista toivottavasti jää elämään elinikäisiä ihmissuhteita.

Aleksi Neuvonen, politiikka ja organisaatiot

Ei ole vähättelyä sanoa, että opiskelu valtsikassa muuttaa tavan ajatella. Lukiossa juoksin erilaisten pallojen perässä, pidin itseäni melko fiksuna ja elämä tuntui pääsääntöisesti helpolta. Todellisuus alkoi selvitä opintojen alettua, sillä aivan kuin Sokrates Ateenalle valtiotieteet haastoivat pseudomonipuolista mutta uteliasta mieltäni ja opin kriittiseksi.

Kriittinen ajattelu on tärkein valtsikassa opittava taito yhdessä yhteiskunnan toiminnan ymmärtämisessä, joita on vaikea muualta hankkia. Valtsikan opinnot valmistavat kokonaisuuksien analyyttiseen hahmottamiseen. Ne auttavat myös ymmärtämään kulttuurien, diskurssien, normien, valtarakenteiden ja eriarvoisuuden maailmassa sen, mikä on relevanttia ja millä asioilla on potentiaalia edistää pysyvyyttä tai muutosta.

Kuudennen vuoden opiskelijana minulle tärkeintä on ehdottomasti ollut monipuolisuus koskien niin opintoja, töitä, vapaaehtoisuustoimintaa, matkustamista ja muita kokemuksia. Erilaisia kokemuksia voi hakea mistä vain eikä niiden arvottamisessa ole mieltä, kunhan ne tuovat uutta perspektiiviä, myötätuntoa, ymmärrystä yhdenvertaisuudesta, globaalista kärsimyksestä ja sen tuomasta vastuusta sekä rohkeutta haastaa oma ajatusmaailmansa. Opinnot valtsikassa antavat huippueväät näiden kokemusten etsintään ja elävän opiskelijayhteisön, jossa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia.

Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi se, miten ja miksi ihmiset toimivat sosiaalisissa tilanteissa tai millaisia poliittisia konflikteja tulevaisuudessa kohdataan, tervetuloa valtsikaan!

Anni Rossi, viestintä

Minulla ei ollut lukiossa heti kirkkaana mielessä, mihin suuntaan valkolakki päässä. Abivuosi oli jo pitkällä, kun löysin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen viestinnän. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä. Yhtäkkiä aiempi päättämättömyyteni huvitti – valtsika oli päivänselvä vaihtoehto.

Yliopiston portit aukesivat toisella yrittämällä. Jo ensimmäisistä luennoista ja opiskelijariennoista lähtien vahvistui tunne siitä, että olin oikeassa paikassa. Opiskelen nyt kolmatta vuotta eikä tämä tunne ole kadonnut. Opintosuuntani on viestintä. Olen tyytyväinen, että hain juuri polviin: yhteiskuntaa on vaikea hahmottaa ymmärtämättä sekä politiikkaa että viestintää.

Opinnot ovat tarjonneet syvempää ymmärrystä maailmasta. Viestinnän opiskelussa minua kiinnostaa etenkin se, kuinka viestintä ja media toisaalta rakentavat yhteyksiä, toisaalta ylläpitävät kuiluja yhteiskunnassa. Olen myös kiinnostunut vallan jakautumisen kysymyksistä.

Koulutusohjelman sisältöjen tavoin polvin opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Esimerkiksi itse olen opintojen aikana työskennellyt yksityisellä sektorilla somemarkkinoinnin parissa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella viestintätehtävissä.

Mielenkiintoisten kurssisisältöjen lisäksi opiskeluissa parasta ovat olleet innostuneet ihmiset ympärillä. Opiskelijajärjestötoimintaan mukaan lähteminen on antanut mahdollisuuden kehittää osaamistani luentosalien ulkopuolella ja luoda jotain yhteiseksi iloksi. Valtsika on tarjonnut paljon oivalluksia, kuplivia muistoja ja ihania ystäviä!