"Kenttäkurssit vaativat seikkailuhenkeä ja ovat aika rankkoja, mutta antavat paljon"

Belinda haki opiskelemaan metsätieteitä, koska oli kiinnostunut metsistä ja halusi oppia lisää niiden toiminnasta. Myös tulevaisuuden työllisyysmahdollisuudet houkuttelivat hakemaan metsätieteisiin. Lue lisää Belindan kokemuksesta metsätieteiden ohjelmasta.

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Belinda Mäki ja opiskelen toista vuotta metsätieteitä, suuntautumisenani metsäekologia.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Hain opiskelemaan metsätieteitä, koska olen aina ollut luonnon ystävä ja halusin oppia lisää sen toiminnasta. Suomi on ollut perinteisesti metsien maa, joten ajattelin alan olevan tärkeä tulevaisuudessakin. Opiskelin aiemmin espanjan kieltä pääaineenani (minusta piti tulla espanjan ja ruotsin opettaja), mutta totesin haluavani yksityiskohtaisemman osaamisen luonnosta sekä metsien toiminnasta. Kieliopinnoista on kuitenkin ollut ja on edelleen paljon hyötyä myös metsätieteiden opiskelussa.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Kenttäkurssit. Kandintutkintoon kuuluu noin kahden kuukauden mittainen kenttäkurssi Hyytiälän metsäasemalla, jossa "metsän salaisuudet" opitaan käytännössä. Opintoihin kuuluu myös muun muassa Lapissa suoritettava Pohjois-Suomen kurssi. Lisäksi on paljon aktiivista järjestötoimintaa, kuten perinteiset hirvijahdit sekä retkeilyjä Suomessa ja ulkomailla. On myös mainittava mahtava ja kannustava yhteishenki!

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Juurikin nuo edellä mainitut kenttäkurssit. Ne vaativat seikkailuhenkeä ja ovat aika rankkoja, mutta toisaalta antavat paljon ja oppiminen tehostuu huomattavasti.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Etäopiskelu on aikamoista koneen ääressä istumista, eikä se voita perinteisiä luentoja, joissa saa kontaktin opettajiin ja opiskelukavereihin. Toisaalta etäopiskelu mahdollistaa joustavat aikataulut, mutta vaatii hyvää itsekuria. Tehtävät jäävät helposti tekemättä, ellei niitä suunnittele etukäteen. Siinä on hyviä ja huonoja puolia, mutta onnistuu kuitenkin!

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Uskon työllistyväni melko helposti. Pitää kuitenkin olla itse aktiivinen ja hankkia tarvittava osaaminen. Vielä en ole kuitenkaan täysin varma mihin haluan opinnoissani erikoistua, sillä mahdollisuuksia metsäalalla on niin paljon!

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Jatkoin tanssiharrastustani ja tanssin edelleen, mutta aloitin lentopallon pelaamisen opiskelukavereiden kanssa Viikissä (Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry tarjoaa ilmaisia palloiluvuoroja opiskelijoilleen). Olen myös ollut mukana yliopiston teatteri- ja kuorotoiminnassa. Harrastusmahdollisuuksia on paljon, ja kannustan menemään rohkeasti toimintaan mukaan, kun löydät jotain itseäsi kiinnostavaa!

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Olen Espoosta kotoisin, joten minun ei tarvinnut muuttaa opiskelujen perässä. Julkisilla liikkuminen Viikkiin toimii hyvin. Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö tarjoaa tosin edullisia asuntoja ihan kampuksen vierestä. Mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jos muuttaa kauempaa.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopistossa ja etenkin metsätieteissä on kaikenlaisia ihmisiä eri taustoista. Jokaiselle löytyy varmasti se oma juttu!

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Lue metsään liittyviä ajankohtaisia uutisia lehdistä ja netistä. Älä stressaa liikaa ja yritä parhaasi!

Metsätieteiden kandiohjelma

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä metsän, Suomen tärkeimmän luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden kehdon, tulevaisuus näyttää? Oletko koskaan ihmetellyt, miksi metsiä kutsutaan maailman keuhkoiksi ja miten ilmastonmuutos liittyy niihin? Tai miten puut kasvatetaan ja jalostetaan taimista tuotteiksi kestävästi ja tehokkaasti? Entä miten talous ja metsäympäristö liittyvät toisiinsa? Hae opiskelemaan metsätieteiden kandiohjelmaan maailman 4. parhaaseen metsätieteitä opettavaan yliopistoon ja kehity luonnonvara-alan parhaiden osaajien opetuksessa seuraavan sukupolven asiantuntijaksi.