”Haluan vaikuttaa yritysten vastuullisuuspolitiikkaan ja -päätöksiin metsätieteiden osaamisellani”

Juttelimme metsätieteiden opiskelijan Eve Weckströmin kanssa siitä, millaista metsätieteiden opiskelu Helsingin yliopistolla on.

Eve Weckström suoritti kandidaatin tutkinnon metsätieteiden kandiohjelmassa ja aloitti metsätieteiden maisteriopinnot vuonna 2022 pääaineenaan metsäbiotalouden liiketoiminta. Hän opiskelee myös kemiantekniikkaa, ja toivoo voivansa hyödyntää biotalouden ja teknistä osaamista sekä intohimoaan ympäristön hyvinvointia kohtaan yrityssektorilla. 

Kenelle metsätieteiden opinnot ovat suunnattu? 

Metsätieteiden opinnot sopivat kaikille metsätaloudesta ja ympäristökysymyksistä kiinnostuneille. Ohjelmassa on kaksi opintosuuntausta: metsien ekologia ja käyttö sekä metsäbiotalous ja politiikka (nykyään metsäekonomia, liiketoiminta ja yhteiskunta -opintosuunta). Valitsin itse metsäbiotalouden ja politiikan. 

Metsäbiotalouden ja politiikan opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita metsätaloudesta sekä siitä, miten metsätaloutta kehitetään vastaamaan globaaleihin haasteisiin erilaisten innovaatioiden, toimintamallien ja työkalujen avulla. Koska ohjelmassa pureudutaan erityisesti talouskysymyksiin, kiinnostuksesta talouteen, kestävään kehitykseen ja kansainvälisiin kysymyksiin on valtavasti hyötyä opinnoissa. 

Miten päädyit metsätieteiden opintoihin? Onko ohjelmassa erityispiirteitä, mitä ei löydy muualta?  

Suoritin metsätieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja aloitin maisteriopinnot vuonna 2021. Olen aina ollut kiinnostunut ympäristöstä ja erityisesti metsistä. Olen aina myös tiennyt, että haluan tehdä töitä nimenomaan yrityssektorilla, joten metsäbiotalouden opinnot olivat luonteva valinta.  

Pidän ohjelmassa erityisesti siitä, että siinä lähestytään globaaleja haasteita talouden vinkkelistä, mutta ympäristökysymykset keskiössä. Ohjelmassa tutkimiamme yritysesimerkkejä tarkastellaan aina vastuullisuuden ja kestävyyden vinkkeleistä. Suomi on todellinen asiantuntijamaa metsätieteissä, ja on todella inspiroivaa opiskella ohjelmassa.  

Toinen hieno piirre opinnoissa on niiden kansainvälisyys. Ohjelmaan liittyvät tutkimusryhmät ja hankkeet oat kansainvälisesti tunnustettuja ja kansainvälistä yhteistyötä on paljon.  

Minkälaisia uravaihtoehtoja opinnot tarjoavat? 

Vaihtoehtoja on paljon ja oma kiinnostus ratkaisee – valittu opintopolku ja kurssit muodostavat suunnan uralle. Monet suuret suomalaiset metsäyhtiöt palkkaavat metsätieteistä valmistuneita. Alalle nousee myös jatkuvasti lisää startup-yrityksiä, jotka tarjoavat mielenkiintoisia uramahdollisuuksia biotaloutta opiskelleille.  

Millaista on opiskelijaelämä Helsingin Viikin ja keskustan kampuksilla? 

Opiskelijoilla on mukavat tilat sekä Viikissä että Helsingin keskustan kampuksella. Helsinki on opiskelijaystävällinen ja kansainvälinen kaupunki, ja kulttuuritapahtumia on paljon. Opiskelija-aktiviteetteja on Helsingin yliopistolla runsaasti. Opiskelijat voivat liittyä erilaisiin järjestöihin ja ihmiset ovat todella ylipäätään todella ystävällisiä. Kannattaa suunnata avoimin mielin erilaisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin – niissä voi tavata samanhenkisiä ihmisiä!