Mikä opettajuudessa on parasta?

Lue, mitä opettajat kertovat työstään.
Opettajien tarinoita

”Opettaessa saa kertoa itselle rakkaista asioista nuorille, jotka tutustuvat niihin ensimmäistä kertaa. Kuin näyttäisi lempielokuvaansa ensikertalaiselle: Nyt tulee hyvä kohta!” Ville Tilvis, Maunulan matematiikkalukio.

”Oppilaat, jotka eivät alun perin olleet innostuneita, mutta joista tuli sellaisia sinnikkään työn tuloksena. Se, että pienessäkin koulussa, kuten meillä, matemaattisten aineiden opettajia on useita. On työryhmä, ei tarvitse olla yksin. ... Yläkoulu-lukion opena saa onnistumisen kokemuksia oikeastaan aina, kun on esim. seiskojen ja abien tunnit peräkkäin. Konkretisoituu se, että kyllä oppimista on tapahtunut. ... Työn merkitys. Ei ole kertaakaan tullut mieleen, etteikö lasten ja nuorten kasvattaminen olisi tärkeää ja etteikö heidän olisi tärkeä osata matemaattisia aineita. Teen työtä jolla on tarkoitus.” 

”Verkosto auttaa ylläpitämään sitä innostusta, joka itsellä matemaattisia aineita kohtaan on nuoresta asti ollut. On tärkeää välillä nousta arjen kahnauksien yläpuolelle ja keskustella opetuksen sisällöstä.” Tarja Ylivuori, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL:n puheenjohtaja.

”Opiskelijoiden into elämää kohtaan. Toki myös se, kun joskus joku opiskelija on aidosti kiinnostunut juuri matematiikasta tai fysiikasta, mutta vielä enemmän voimaa antaa, kun saa jutella nuorten kanssa, joiden elämää erilaiset käytännön rajoitteet eivät ole vielä kahlinneet. Nuorten haaveista saa itselleenkin energiaa.” Otso Huuska, Rauman lyseon lukio.

”Opetustyössä itseäni kiehtoo se, kun opiskelija esittää sellaisen oman ratkaisun, mitä itse en ole aiemmin nähnyt. Ratkaisutavan tutkiminen yhdessä opiskelijan kanssa on moniulotteinen prosessi: opiskelija saa merkitystä tekemälleen luovalle työlle ja parhaimmillaan se sitouttaa ja innostaa opiskelijaa jatkamaan ponnistelua opiskelun eteen. Opettajana puolestaan opiskelijan ajattelu- ja ratkaisutavasta voi oppia sellaista, mikä laajentaa omaa näkökulmaa niin pedagogisessa kuin tiedollisessa mielessä. Sitä kautta voi laajentua ikään kuin uusille ajattelun tasoille tässä ammatissa. Minusta tuntuu, että tässä työssä ei ole koskaan valmis.” Piia Haapsaari, Kastellin lukio.Opettajien kommentit ovat julkaistu heidän luvallaan, ja ne ovat osa Matematiikkalehti Solmun artikkelia. Koko tekstin voit lukea täältä.